Nieuws

 • Veiligheid rotonde voor gemeentehuis nu aanpakken.

  13 september − Veel Voorschotenaren maken zich zorgen over de veiligheid van de rotonde tegenover het gemeentehuis. De verkeerssituatie wordt daar als onoverzichtelijk en onveilig ervaren. En terecht, want uit cijfers blijkt dat er tussen 2017 en 2019 maar liefst vijftien ongelukken plaatsvonden, waarvan de helft met letsel. Lees verder

 • VVD Voorschoten roept op tot financieel gezond en duurzaam investeren in de lokale economie

  16 juli − De gemeente start nog in 2021 met een pilot verduurzaming van haar vastgoed. Door een amendement ingediend door VVD, mede ondertekend door Voorschoten Lokaal Sterk en gesteund door CDA en ONS Voorschoten zal hierbij goed op de kosten worden gelet en wordt een start gemaakt met de verduurzaming van het buurthuis en peuterspeelzaal aan de B.S. v.d. Oyelaan en het buurtcentrum en kinderopvang aan het Aletta Jacobsplantsoen. Lees verder

 • VVD roept op tot focus op bouwen en economie

  12 juli − Sinds de start van deze collegeperiode is er hard gewerkt aan het op orde krijgen van de financiën. Door het strakker sturen is gebleken dat het de gemeente niet lukt om alle goedgekeurde plannen tijdig uit te voeren. Het college stelt voor om jaarlijks te evalueren hoe het staat met de uitvoering van de plannen en keuzes te maken gebaseerd op de capaciteit van de organisatie. Lees verder

 • VVD Regio: Leidse oproep tot fusie getuigt niet van respect

  26 juni − Op 22 juni jl. heeft de Raad van Leiden een amendement van D66-Leiden aangenomen waarbij is opgeroepen tot het ‘toewerken naar een bestuurlijke eenheid…’, lees fusie, wetende dat een grote meerderheid van de inwoners van Voorschoten, Zoeterwoude en Oegstgeest zelfstandig willen blijven. Lees verder

 • VVD Voorschoten positief over energiesamenwerking, maar blijft kritisch op warmteleiding

  28 mei − Nederland staat voor een grote opgave: de overgang van het Gronings aardgas naar meer duurzamere alternatieven, de zogeheten warmtetransitie. Gemeenten spelen in deze overgang een sleutelrol, maar zijn niet uitgerust om dit op zichzelf te realiseren. De gemeenten Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude zijn daarom van plan een samenwerking op te richten op het gebied van de warmtetransitie. Onderdeel hiervan is het onderzoek naar aansluiting op het warmtenet dat zijn oorsprong vindt in de Rotterdamse haven. Lees verder

 • Ons centrum is sterk!

  28 mei − Ons centrum is zich langzaam aan het herstellen van de narigheid die de pandemie heeft achtergelaten. Natuurlijk zijn we er nog niet en zal herstel de komende tijd nog steeds met ups en downs gepaard gaan. Maar ik heb er vertrouwen in. Lees verder

 • Uitnodiging Online bijeenkomst: “Mogelijkheden tot ondersteuning voor ondernemers in deze tijd”.

  21 mei − Op woensdag 2 juni a.s organiseert de VVD Voorschoten in samenwerking met de stichting Ondernemersklankbord (OKB) een digitale bijeenkomst speciaal voor alle geïnteresseerde ondernemers. Lees verder

 • VVD Voorschoten vindt afserveren van speelautomatenhal een gemiste kans

  03 mei − In de raadsvergadering van afgelopen donderdag zijn wijzigingen op de APV besproken. Een van de voorstellen was om voorwaarden en kaders op te stellen voor het vestigen van één speelautomatenhal. Lees verder

 • VVD Voorschoten wijst op onjuist artikel over investering in warmtenet

  09 april − Tijdens de Commissie WRG (Wonen, Ruimte en Groen) van afgelopen donderdag heeft raadslid Bram Reinke daarom Wethouder Spil om opheldering gevraagd. Lees verder

 • Verkiezingsprogramma Tweede Kamer 2021-2025.

  23 februari − Lees hier het verkiezingsprogramma van de VVD. Ons nieuwe verhaal. Nieuwe keuzes voor een nieuwe tijd. Lees verder

 • VVD vraagt aandacht voor de regeling financiële steun en hulp voor slachtoffers van geweld in de jeugdzorg.

  13 februari − Vanaf januari is de Tijdelijke regeling financiële tegemoetkoming voor slachtoffers van geweld in de jeugdzorg beschikbaar. Lees verder

 • VVD roept college op tot steuntje in de rug bij exit Corona

  31 januari − In de raadsvergadering van donderdag 28 januari heeft de VVD met D66 en CDA en steun van VLS een motie ingediend waarin zij het college vraagt met een plan te komen hoe Voorschoten zo soepel mogelijk kan overschakelen naar het post-Corona tijdperk. Lees verder

 • Houd Voorschoten en Leiden bereikbaar

  18 januari − De Voorschoterweg, het Lammenschansplein en de Europaweg zijn berucht vanwege hun enorme files en vertragingen. Na jaren van overleg zouden in 2020 de werkzaamheden in het kader van het Rijnlandrouteproject starten om dit knelpunt op te lossen. Helaas werd in juni van vorig jaar door de provincie meegedeeld dat de start van deze noodzakelijke verbeteringen uitgesteld zou worden. De fracties van de VVD Leiden, Voorschoten en de provincie Zuid-Holland maken zich zorgen over het gebrek aan voortgang op dit cruciale onderdeel van het Rijnlandrouteproject en roepen de provincie en betrokken gemeenten op om de werkzaamheden snel te laten beginnen. Als deze verbeterde verbinding straks ontbreekt als de N434 (de snelweg tussen de A4 en A44) wordt opgeleverd zou de verkeerssituatie rond de Europaweg namelijk eerder kunnen verslechteren dan verbeteren. Lees verder

 • ‘Patstelling rond Segaar en Arsenaal eindelijk doorbroken’

  14 december − Afgelopen donderdag werd een jarenlange discussie over de bouwplannen bij Segaar afgesloten. Lange tijd zochten betrokkenen naar een mogelijkheid voor extra woningbouw plus gemeentelijke inkomsten door ook het ernaast gelegen Arsenaal mee te ontwikkelen zonder dat dit ten koste zou gaan van al het groen. Toen dit onmogelijk bleek ontstond een patstelling. Daar is nu, met brede steun in de raad, een einde aan gemaakt. Lees verder

 • VVD: Plan Segaar-Arsenaal biedt kansen voor Voorschoten

  22 november − Op donderdag 19 november werd tijdens de commissievergadering Wonen, Ruimte & Groen het voorstel voor de herontwikkeling van het terrein Segaar-Arsenaal aan de Leidseweg-Noord besproken. De VVD is kritisch op dit plan, maar vindt ook dat er nu maar eens een beslissing genomen moet worden. Lees verder

 • VVD bezorgd over extra uitgaven

  09 november − Het college heeft een structureel sluitende begroting voor 2021 gepresenteerd met extra geld voor economie, bouwen en milieu. Geen eenvoudige opgave gezien de taken waar gemeente voor staat en de onzekerheid over de economische en maatschappelijke gevolgen van de maatregelen ter bestrijding van de Covid19 pandemie. Het college is zich bewust van het belang van verstandig financieel beleid voor het behoud van zelfstandigheid van Voorschoten, zoals onder andere blijkt uit het nakomen van de afspraken uit het herstelplan. Lees verder

 • VVD voor openbare procedure verkoop Ambachts- en Baljuwhuis

  26 oktober − Gemeentelijk bezit van panden is niet altijd een rijk bezit. Het is kostbaar om panden te onderhouden en te verduurzamen. Het is dan ook goed om kritisch naar ons eigen bezit te kijken. Als panden nauwelijks worden gebruikt voor gemeentelijke taken en er wel andere mogelijkheden voor gebruik zijn, is het verstandig om verkoop te overwegen. Lees verder

 • Heldenwaardering voor fietsmaatje Voorschoten!

  30 september − De VVD Voorschoten bedankt de ‘Helden van Voorschoten’: Mensen of organisaties die zich op een bijzondere wijze, en vaak op de achtergrond, inzetten voor ons dorp en onze inwoners. Lees verder

 • Het Knooppunt Held van Voorschoten!

  09 september − De VVD Voorschoten bedankt de ‘Helden van Voorschoten’: Mensen of organisaties die zich op een bijzondere wijze, en vaak op de achtergrond, inzetten voor ons dorp en onze inwoners. Lees verder

 • Hemel- en grondwaterbeleid waarop je kan bouwen

  20 juli − Afgelopen raadsvergadering is het ontwerp van de verordening afvoer hemelwater en grondwater behandeld. De voorgestelde verordening stelt regels ten aanzien van de waterberging voor nieuw te bouwen bouwwerken, zoals woningen, een aanbouw of bedrijfspanden groter dan 50m2. Eigenaren van deze nieuw te bouwen bouwwerken moeten zelf voor de afvoer van hemel en grondwater gaan zorgen, waarbij ze minstens 60 liter per m2 moeten kunnen opvangen. Lees verder