Nieuws

 • VVD feliciteert Nanning Mol met zijn voordracht tot burgemeester van Laren

  04 juli − Vandaag is bekend geworden dat wethouder Nanning Mol door de gemeenteraad van Laren is voorgedragen als de toekomstige burgemeester van dit Noord-Hollandse dorp in het Gooi. De VVD is Nanning Mol dankbaar voor alles wat hij voor Voorschoten heeft betekend. Na meer dan een decennium politiek actief te zijn geweest in ons dorp, zet hij nu een prachtige volgende stap in zijn politieke carrière. Lees verder

 • Herstel van Beresteyn kan van start!

  01 juli − Op 20 juni jl. besprak de raadscommissie Wonen, Ruimte & Groen over het Bestemmingsplan Buitenplaats Beresteyn. Het plan moet ervoor zorgen dat Beresteyn weer in oude glorie wordt hersteld. En dat is hard nodig, want Beresteyn verkeert al jaren in een zeer slechte staat. Lees verder

 • Woningcorporaties aan de slag!

  11 juni − Iedereen moet meehelpen om Voorschoten weer financieel gezond en klaar voor de toekomst te maken. Ook de woningcorporaties! De VVD wil daarom strakkere prestatieafspraken met de corporaties over woningbouw en belastingen. Lees verder

 • Integrale aanpak waterketen is goede zaak

  15 april − Binnenkort zal de Voorschotense gemeenteraad een besluit nemen over een nieuw Integraal Waterketenplan (IWKP). In dit plan staat beschreven hoe we de komende jaren omgaan met uitdagingen als grondwateroverlast, kwaliteit van het oppervlaktewater, baggeren en het onderhoud van het riool. Lees verder

 • Goede actualisatie woonvisie

  08 april − Voorschoten is een prachtige gemeente om te wonen en dat moet zo blijven. De VVD vindt het belangrijk dat Voorschoten ook in de toekomst een aantrekkelijke woongemeente blijft voor een brede groep inwoners. Daarom is het van belang dat de woningmarkt zoveel mogelijk bereikbaar blijft voor mensen van verschillende generaties en uit diverse inkomensgroepen. De geactualiseerde woonvisie voorziet hierin. Lees verder

 • Regio heeft meer Voorschoten nodig

  01 april − Meer samenwerking in de regio! Dat is hard nodig. En toch zit er weinig beweging in. De VVD Voorschoten weet wat er mis is. Lees verder

 • VVD Voorschoten wil aandacht voor betaalbare koopwoningen en slimme woonconcepten

  19 maart − Voorschoten is een heerlijke woongemeente. Daarom werd op 14 maart in de commissievergadering WRG van de gemeente Voorschoten de actualisatie Woonvisie 2019-2022 besproken. Deze gepresenteerde visie sluit aan op de ambities gesteld in het coalitieakkoord van 2018. De VVD vraagt aandacht voor specifieke onderwerpen binnen deze visie. Lees verder

 • Stem Sjoerd, plek 15, in Provinciale Staten!

  19 maart − Eindelijk heeft Voorschoten weer een serieuze kandidaat voor Provinciale Staten: Sjoerd van den Dool! Sjoerd, 45 jaar, is sinds 2010 lid van de gemeenteraad voor de VVD en inmiddels fractievoorzitter. Sjoerd staat op plek 15 op de lijst van de VVD. Lees verder

 • Koop aandeel in geluidsscherm met zonnepanelen!

  15 maart − De VVD Voorschoten heeft de afgelopen jaren samen met andere politieke partijen een stevige lobby gevoerd voor een geluidsscherm langs de A4. En met resultaat! Provinciale Staten heeft besloten dat het geluidscherm er nu binnen twee jaar moet komen. Ook hebben partijen in Provinciale Staten gepleit voor een duurzame realisatie. De VVD Voorschoten heeft dé oplossing! Lees verder

 • VVD stelt vragen over opzetten lokaal Sportakkoord

  15 maart − Vandaag heeft de VVD Voorschoten schriftelijke vragen ingediend richting het college van burgemeesters en wethouders met betrekking tot het gebruik maken van rijksgelden voor het inzetten van een sportformateur en de vorming van een lokaal gemeentelijk sportakkoord. Lees verder

 • VVD, D66 en GroenLinks: houdt Voorschoten bereikbaar

  15 maart − Veel Voorschotenaren staan dagelijks in de file bij het Lammenschansplein. De ontsluitingswegen richting de A4, Leiden en Voorschoten zijn al jaren berucht vanwege hun enorme files en vertragingen. Na jaren van overleg starten in 2020 de werkzaamheden om dit knelpunt op te lossen. Lees verder

 • VVD-er Malik Azmani vertelt persoonlijk verhaal in De Merelhof

  © Sjoerd van den Dool

  15 maart − Maandag 4 maart was VVD Tweede Kamerlid en lijsttrekker voor de Europese Verkiezingen Malik Azmani te gast in Voorschoten. Lees verder

 • Vooruitgang rondom Moeder Godskerk is goede zaak.

  25 februari − Vooruitgang rondom Moeder Godskerk is goede zaak. Lees verder

 • Proces rond Moeder Godskerk snel vlot trekken

  25 februari − Proces rond Moeder Godskerk snel vlot trekken. Lees verder

 • Hoe verder met Europa? In gesprek met Malik Azmani, VVD-lijsttrekker Europese Verkiezingen.

  05 februari − Hoe verder met Europa? In gesprek met Malik Azmani, VVD-lijsttrekker Europese Verkiezingen. Lees verder

 • Mooi dat paspoort thuis wordt bezorgd, maar waarom weer zo duur?”

  05 februari − Mooi dat paspoort thuis wordt bezorgd, maar waarom weer zo duur?” Lees verder

 • Nieuw Subsidiebeleid

  24 januari − Nieuw Subsidiebeleid Lees verder

 • Aan de slag met handhaving!

  03 december − Veiligheid en handhaving zijn primaire taken die goed moeten worden geregeld. De inzet van de politie, onze wijkagenten en BOA’s is een belangrijke taak en daarom spreken we elk jaar over ons veiligheids- en handhavingsbeleid. De VVD neemt niet alleen de cijferanalyses door maar hoort ook graag inwoners en ondernemers over hun ervaringen en gevoel van veiligheid. Lees verder

 • Leges in Voorschoten te hoog!?

  03 december − Al een paar jaar heeft Voorschoten de twijfelachtige eer hoog in de lijstjes te staan van dure leges voor bouwvergunningen. De VVD vindt de kosten van bouwvergunningen ook te hoog, maar zet wel vraagtekens bij deze lijstjes Lees verder

 • Snel Moeder Godskerk ontwikkelen!

  03 december − Sinds begin 2016 de Moeder Godskerk is gesloten, wordt veel gediscussieerd over de toekomst van de voormalige kerk. Maar er gebeurt nog niets. VVD-commissielid Bram Reinke: 'De VVD-fractie wil graag samen met de inwoners van Voorschoten werken aan slimme oplossingen voor een sterk dorp. Een probleem dat zeker een oplossing behoeft, is het gebrek aan woningen voor starters en ouderen in onze gemeente. Lees verder