• Aan de slag met handhaving!

  03 december − Veiligheid en handhaving zijn primaire taken die goed moeten worden geregeld. De inzet van de politie, onze wijkagenten en BOA’s is een belangrijke taak en daarom spreken we elk jaar over ons veiligheids- en handhavingsbeleid. De VVD neemt niet alleen de cijferanalyses door maar hoort ook graag inwoners en ondernemers over hun ervaringen en gevoel van veiligheid. Lees verder

 • Leges in Voorschoten te hoog!?

  03 december − Al een paar jaar heeft Voorschoten de twijfelachtige eer hoog in de lijstjes te staan van dure leges voor bouwvergunningen. De VVD vindt de kosten van bouwvergunningen ook te hoog, maar zet wel vraagtekens bij deze lijstjes Lees verder

 • Snel Moeder Godskerk ontwikkelen!

  03 december − Sinds begin 2016 de Moeder Godskerk is gesloten, wordt veel gediscussieerd over de toekomst van de voormalige kerk. Maar er gebeurt nog niets. VVD-commissielid Bram Reinke: 'De VVD-fractie wil graag samen met de inwoners van Voorschoten werken aan slimme oplossingen voor een sterk dorp. Een probleem dat zeker een oplossing behoeft, is het gebrek aan woningen voor starters en ouderen in onze gemeente. Lees verder

 • Noortveer: bouwen met kwaliteit in de Duivenvoordecorridor

  02 december − De afgelopen jaren is hard gewerkt aan het versterken van de landschappelijke kwaliteit in de Duivenvoordecorridor. Grootschalige glastuinbouw maakte plaats voor een open landschap. In de raadsvergadering van 15 november stemde de gemeenteraad in met het bestemmingsplan voor de herontwikkeling van Noortveer, het gebied gelegen ten zuiden van de Kniplaan. Lees verder

 • Begroting in evenwicht

  02 december − De VVD zet zich in voor iedereen die kiest voor meedoen. Het maakt niet uit hoe oud je bent, wat je opleiding is, hoe groot of klein je portemonnee ook is. Wij vinden het belangrijk dat iedereen op zijn of haar manier erbij hoort, dromen volgt en kan doen waar ze goed in zijn. Ook al zit het soms even tegen, met en voor elkaar maken wij dit dorp sterk. Lees verder

 • Gemeente moet ‘klanten’ beter helpen

  02 december − Bram Reinke, 34 jaar, is één van de nieuwe gezichten op de VVD-lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen. Hij wil de komende jaren ervoor zorgen dat inwoners nog beter geholpen worden door de gemeente. “Als inwoners of bedrijven de gemeente bellen, moet er worden opgenomen en vragen moeten goed en op tijd worden beantwoord. Lees verder

 • Terugkeer gemeenteberichten en zonnepanelen niet in OZB.

  02 december − Terugkeer gemeenteberichten en zonnepanelen niet in OZB. Lees verder

 • Aanpakken in plaats van pakken papier

  02 december − VVD streeft naar een duurzaam Voorschoten. Aangezien goed voorbeeld doet volgen, kijkt het College van B&W naar het inzetten van de bestemmingsreserve duurzaamheid voor klimaat neutraal gemeentelijk vastgoed. Een goed initiatief, maar ook een initiatief dat kan leiden tot het onnodig inhuren van onderzoekbureaus met de daarbij behorende kosten. De VVD fractie heeft bedenkingen bij het huidige plan € 50,000 vrij te maken voor een routekaart. Lees verder

 • Meer creativiteit nodig voor oplossing zwembad Het Wedde!

  07 november − Afgelopen week werd het rapport van de Taskforce Zwembad gepresenteerd. Helaas viel de uitkomst tegen. Daar gaan wij nu aan werken!” Wil je meedenken? Sluit je aan! Lees verder

 • Schoenmaker, blijf bij je leest!

  13 oktober − Vanwege de krapte op de woningmarkt is de roep om het bouwen van nieuwe woningen ook in Voorschoten groot. Vooral woningen voor ouderen en jongeren zijn gewenst. Lees verder

 • Coalitieakkoord: Duurzaam vooruitstrevend

  06 juni − Samenwerken aan slimme oplossingen voor een sterk Voorschoten Lees verder

 • Kiezers bedankt!

  23 maart − De VVD is in Voorschoten de grootste partij gebleven. De partij haalde 456 stemmen meer dan in 2014 en groeit van 4 naar 5 zetels. Lees verder

 • VVD Statenfractie bezorgd om geluidsoverlast A4

  20 maart − Zondag 18 januari waren drie VVD-leden van de Provinciale Staten van Zuid-Holland op werkbezoek in Voorschoten. Zij waren uitgenodigd door de VVD-fractie in Voorschoten vanwege de toegenomen geluidsoverlast door de massale bomenkap in het recreatiegebied Vlietland. Lees verder

 • Hoe Voorschoten een mooi en groen woon- en werkdorp kan blijven!

  19 maart − Graag stellen wij aan u voor onze nr 1! Nanning Mol, 37 jaar en sinds mei vorig jaar wethouder in Voorschoten. In dit artikel vertelt hij met welke concrete maatregelen hij Voorschoten groen, zelfstandig en aantrekkelijk wil houden voor jong en oud! Lees verder

 • Behoud goede en betaalbare peuteropvang noodzakelijk

  14 maart − De VVD vindt het belangrijk dat kinderen hier alle kansen krijgen om zich goed te ontwikkelen. Dat begint al op de kinderspeelzaal. Lees verder

 • Noord-Hofland verdient alle aandacht!

  14 maart − Het winkelcentrum is gerenoveerd, er zijn nieuwe winkels en de omgeving is opgeknapt. Winkelcentrum Hofland is klaar voor de toekomst. Lees verder

 • Opinie article van onze nummer 2

  14 maart − Sjoerd van den Dool over de bereikbaarheid, geluidsscherm, groen, vergunningen en dienstverlening Lees verder

 • Internationale vrouwendag en politiek

  08 maart − Vrouwen hadden tot 1919 geen kiesrecht en konden zich pas vanaf 1917 verkiesbaar stellen. Je kunt je het nu in 2018 bijna niet meer voorstellen. Vrouwen als de socialiste Aletta Jacobs hebben daar voor gevochten. En daar mogen we op 8 maart op de internationale vrouwendag best bij stil staan. Lees verder

 • Jongerenoverlast aanpakken? Samen optrekken!

  07 maart − Voorschoten is een relatief veilige gemeente, en dat moet zo blijven. Toch hebben veel inwoners last van overlast, zoals hangjongeren die ’s nachts in het centrum of een woonwijk lawaai maken of afval achterlaten. Lees verder

 • Actie verkeersveiligheid groot succes

  06 maart − Begin februari vroeg de VVD Voorschoten aandacht voor de veiligheidssituatie op de rotonde Leidseweg/Raadhuislaan. De partij stelde schriftelijke vragen aan het college en riep Voorschotenaren op om onveilige verkeerssituaties te melden. Aan die oproep is massaal gehoor gegeven. Lees verder