Nieuws

 • VVD Voorschoten wijst op onjuist artikel over investering in warmtenet

  09 april − Tijdens de Commissie WRG (Wonen, Ruimte en Groen) van afgelopen donderdag heeft raadslid Bram Reinke daarom Wethouder Spil om opheldering gevraagd. Lees verder

 • Verkiezingsprogramma Tweede Kamer 2021-2025.

  23 februari − Lees hier het verkiezingsprogramma van de VVD. Ons nieuwe verhaal. Nieuwe keuzes voor een nieuwe tijd. Lees verder

 • VVD vraagt aandacht voor de regeling financiële steun en hulp voor slachtoffers van geweld in de jeugdzorg.

  13 februari − Vanaf januari is de Tijdelijke regeling financiële tegemoetkoming voor slachtoffers van geweld in de jeugdzorg beschikbaar. Lees verder

 • VVD roept college op tot steuntje in de rug bij exit Corona

  31 januari − In de raadsvergadering van donderdag 28 januari heeft de VVD met D66 en CDA en steun van VLS een motie ingediend waarin zij het college vraagt met een plan te komen hoe Voorschoten zo soepel mogelijk kan overschakelen naar het post-Corona tijdperk. Lees verder

 • Houd Voorschoten en Leiden bereikbaar

  18 januari − De Voorschoterweg, het Lammenschansplein en de Europaweg zijn berucht vanwege hun enorme files en vertragingen. Na jaren van overleg zouden in 2020 de werkzaamheden in het kader van het Rijnlandrouteproject starten om dit knelpunt op te lossen. Helaas werd in juni van vorig jaar door de provincie meegedeeld dat de start van deze noodzakelijke verbeteringen uitgesteld zou worden. De fracties van de VVD Leiden, Voorschoten en de provincie Zuid-Holland maken zich zorgen over het gebrek aan voortgang op dit cruciale onderdeel van het Rijnlandrouteproject en roepen de provincie en betrokken gemeenten op om de werkzaamheden snel te laten beginnen. Als deze verbeterde verbinding straks ontbreekt als de N434 (de snelweg tussen de A4 en A44) wordt opgeleverd zou de verkeerssituatie rond de Europaweg namelijk eerder kunnen verslechteren dan verbeteren. Lees verder

 • ‘Patstelling rond Segaar en Arsenaal eindelijk doorbroken’

  14 december − Afgelopen donderdag werd een jarenlange discussie over de bouwplannen bij Segaar afgesloten. Lange tijd zochten betrokkenen naar een mogelijkheid voor extra woningbouw plus gemeentelijke inkomsten door ook het ernaast gelegen Arsenaal mee te ontwikkelen zonder dat dit ten koste zou gaan van al het groen. Toen dit onmogelijk bleek ontstond een patstelling. Daar is nu, met brede steun in de raad, een einde aan gemaakt. Lees verder

 • VVD: Plan Segaar-Arsenaal biedt kansen voor Voorschoten

  22 november − Op donderdag 19 november werd tijdens de commissievergadering Wonen, Ruimte & Groen het voorstel voor de herontwikkeling van het terrein Segaar-Arsenaal aan de Leidseweg-Noord besproken. De VVD is kritisch op dit plan, maar vindt ook dat er nu maar eens een beslissing genomen moet worden. Lees verder

 • VVD bezorgd over extra uitgaven

  09 november − Het college heeft een structureel sluitende begroting voor 2021 gepresenteerd met extra geld voor economie, bouwen en milieu. Geen eenvoudige opgave gezien de taken waar gemeente voor staat en de onzekerheid over de economische en maatschappelijke gevolgen van de maatregelen ter bestrijding van de Covid19 pandemie. Het college is zich bewust van het belang van verstandig financieel beleid voor het behoud van zelfstandigheid van Voorschoten, zoals onder andere blijkt uit het nakomen van de afspraken uit het herstelplan. Lees verder

 • VVD voor openbare procedure verkoop Ambachts- en Baljuwhuis

  26 oktober − Gemeentelijk bezit van panden is niet altijd een rijk bezit. Het is kostbaar om panden te onderhouden en te verduurzamen. Het is dan ook goed om kritisch naar ons eigen bezit te kijken. Als panden nauwelijks worden gebruikt voor gemeentelijke taken en er wel andere mogelijkheden voor gebruik zijn, is het verstandig om verkoop te overwegen. Lees verder

 • Heldenwaardering voor fietsmaatje Voorschoten!

  30 september − De VVD Voorschoten bedankt de ‘Helden van Voorschoten’: Mensen of organisaties die zich op een bijzondere wijze, en vaak op de achtergrond, inzetten voor ons dorp en onze inwoners. Lees verder

 • Het Knooppunt Held van Voorschoten!

  09 september − De VVD Voorschoten bedankt de ‘Helden van Voorschoten’: Mensen of organisaties die zich op een bijzondere wijze, en vaak op de achtergrond, inzetten voor ons dorp en onze inwoners. Lees verder

 • Hemel- en grondwaterbeleid waarop je kan bouwen

  20 juli − Afgelopen raadsvergadering is het ontwerp van de verordening afvoer hemelwater en grondwater behandeld. De voorgestelde verordening stelt regels ten aanzien van de waterberging voor nieuw te bouwen bouwwerken, zoals woningen, een aanbouw of bedrijfspanden groter dan 50m2. Eigenaren van deze nieuw te bouwen bouwwerken moeten zelf voor de afvoer van hemel en grondwater gaan zorgen, waarbij ze minstens 60 liter per m2 moeten kunnen opvangen. Lees verder

 • Samen bouwen aan de toekomst van Voorschoten.

  13 juli − Samen bouwen aan de toekomst van Voorschoten. Dat was de inzet van de VVD bij de verkiezingen en deze wens is ook nu nog actueel. Lees verder

 • Overlijden erelid Hans Cornelissen.

  30 juni − Overlijden erelid Hans Cornelissen. Lees verder

 • Heldenwaardering voor Oranjevereniging Koningin Wilhelmina!

  26 juni − Heldenwaardering voor Oranjevereniging Koningin Wilhelmina! Lees verder

 • Heldenwaardering voor Bibliotheek Voorschoten!

  12 juni − De VVD Voorschoten bedankt de ‘Helden van Voorschoten’: Mensen of organisaties die zich op een bijzondere wijze, en vaak op de achtergrond, inzetten voor ons dorp en onze inwoners. Sinds maart van dit jaar zat Nederland in een ‘intelligente lockdown’. Scholen, winkels en instellingen werden gesloten en mensen moesten zoveel mogelijk thuisblijven. Een zeer ingrijpende periode waar dus ook Voorschoten mee te maken kreeg. Nu de maatregelen van de lockdown stukje bij beetje worden versoepeld bedankt de VVD graag iedereen die zich tijdens deze periode op een bijzondere of positieve manier heeft ingezet. Lees verder

 • Ontwikkeling locaties in het centrum kan van start

  29 mei − In 2017 is de Raad gedwongen tot ingrijpende keuzes met betrekking tot het afstoten/behouden van gemeentelijke accommodaties vanwege het geld. De Raad bleef met de vraag achter of er geen betere keuzes konden worden gemaakt die recht doen aan alle belangen. Lees verder

 • VVD Voorschoten over vluchtelingenmotie: 'Het is voor de bühne en zonde van onze tijd'

  15 mei − De Voorschotense gemeenschap gaat bijdragen aan de opvang van alleenstaande vluchtelingenkinderen die momenteel in kampen zitten op de Griekse eilanden. De Griekse minister van Burgerbescherming deed in oktober 2019 een oproep om 2500 kinderen op te vangen in Europese landen, maar Nederland heeft daar geen gehoor aan gegeven. De regering pleit namelijk voor opvang in de regio. Lees verder

 • Klimaat doelstellingen begrijpelijk, Regionale Energiestrategie onbegrijpelijk .

  11 mei − In 2019 is het inmiddels alom bekende Nationale Klimaatakkoord gepresenteerd, met als belangrijkste doel de CO2-uitstoot in 2030 met 49% te verminderen vergeleken met 1990. Om dit doel te bereiken, vraagt de overheid veel van haar inwoners en bedrijven. De meest in het oog springende verandering is de energietransitie, oftewel de overgang van de huidige manier waarop wij onze energie opwekken en gebruiken naar een ander systeem. Bijvoorbeeld dat we stoppen met aardgas en ons richten op meer duurzame manieren van energieopwekking, opslag en gebruik. Maar hoe? Lees verder

 • VVD plaatst bomen en struiken in Natuurspeeltuin de Bollenslinger

  07 mei − Natuurspeeltuin de Bollenslinger kreeg deze week bezoek van Bart Lavrijsen en Peter van der Haven van de VVD Voorschoten. Hier hebben zij samen een boom geplaatst voor de Nationale Boomfeestdag. Lees verder