VVD blij met resultaten van aanpak werk en inkomen 2022

In de commissie Mens en Samenleving van 19 januari werden de resultaten en ontwikkelingen besproken met betrekking tot de bijstand en hulp met het vinden van een baan. De resultaten zijn overwegend positief. Het aantal mensen dat afhankelijk is van een uitkering blijft dalen en meer mensen vinden de weg naar een vorm van werk. De huidige marktsituatie met een tekort aan handjes in diverse sectoren heeft een positieve invloed waarbij meer mensen een match vinden bij een werkgever.

Ondanks deze positieve ontwikkelingen zitten nog steeds ongeveer 275 mensen in de bijstand. De VVD vindt het belangrijk dat de mensen die nog een uitkering ontvangen, zo goed mogelijk worden begeleid om mee te doen in de samenleving en waar mogelijk aan het werk gaan.

Bij de behandeling in de commissie heeft raadslid Rianne de Bruin - van Alphen aangedrongen op actie van het college. Wethouder Paul de Bruijn geeft aan dat hij zeker nog ruimte voor verbetering ziet zoals meer vanuit één loket werken en de toegankelijkheid van de (digitale)informatievoorziening verbeteren. Daarnaast moet volgens de wethouder nog meer worden ingezet op het begeleiden en informeren van werkgevers en het aanbieden van meer specifieke leer-werk, of taal-werktrajecten. Ook moet worden ingezet op trajecten om mensen vanuit de bijstand (ook statushouders) richting ondernemerschap te helpen. De komende maanden zal de wethouder in gesprek gaan met de partners Leidschendam-Voorburg en Wassenaar om de verdere koers te bepalen, dan zal in het voorjaar verder met de commissie worden gesproken of zij deze koers kunnen steunen.