VVD blij met een grote stap vooruit in sociaal domein


Op donderdag 24 november presenteerde wethouder de Bruijn (VVD) in de commissie Mens en Samenleving het raadsvoorstel voor de overgang van de gezamenlijke inkoop en afstemming van beleid op het gebied van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. In de afgelopen jaren is door wethouder de Bruijn in zowel de vorige als huidige coalitie in Voorschoten gewerkt aan de veranderingen in het sociaal domein. Dit voorstel gaat over het onderdeel jeugd en daarin wordt voorgesteld om per 1 januari 2024 over te stappen naar de Service Organisatie Zorg, waar de gemeenten van de Leidse regio in deelnemen. Het verwacht resultaat daarvan is een meer integrale aanpak van zorg, waarbij er een betere aansluiting is op bijvoorbeeld de WMO, het onderwijs, beschermd wonen en in de toekomst ook Werk en Inkomen. Ook leidt het tot een efficiëntere ambtelijke inzet en meer bestuurlijke focus op de Leidse regio.

De VVD fractie steunt dit voorstel van harte. Raadslid Rianne de Bruin-van Alphen: “de VVD is erg blij dat deze mooie stap wordt genomen. Voorschoten krijgt zo een stevigere positie in de Leidse regio, waardoor veel meer dan nu vanuit verschillende maatschappelijke disciplines kan worden samengewerkt in het sociaal domein. De wethouder verwacht ook dat het tegen lagere kosten uitgevoerd kan worden. Van belang is dat deze overgang op een goede manier gevolgd gaat worden, waarbij goed gekeken moet worden naar een soepele overgang voor cliënten, maar ook naar het beperken van de kosten. Daarom heeft de VVD de wethouder verzocht om eind van het eerste kwartaal in 2023 de raad te informeren over de voortgang van dit traject. We hopen dat we zo kunnen zien dat de verwachting dat er zowel kwaliteitsverbetering als lagere kosten gerealiseerd gaan worden uitkomt”. 

In de commissievergadering bleek dat alle fracties positief waren over het voorstel.Op 8 december wordt in de gemeenteraadsvergadering het voorstel als hamerstuk behandeld. De verwachting is dat de implementatie vervolgens direct van start kan gaan. Vervolgens zal in 2023 ook verder worden gewerkt aan de overgang van Werk en Inkomen naar de Leidse regio.