Veiligheid Voorschotense scholieren ook tijdens werkzaamheden gewaarborgd

Het laatste onderdeel van de Rijnlandroute is de N206 Europaweg in Leiden. In dit deelplan wordt onder andere de Lammebrug volledig vernieuwd en verhoogd en komen er meer rijstroken. Hiervoor gaat ook het Lammenschansplein volledig op de schop de komende jaren. Eerder is er vanuit de Gemeente Voorschoten al aandacht gevraagd voor de bereikbaarheid gedurende de werkzaamheden.

De VVD Voorschoten heeft begin september expliciet ook aandacht gevraagd voor de veiligheid van de Voorschotense scholieren die in Leiden naar de Middelbare School gaan.

VVD Provincie Zuid Holland Jeroen van Dijken: naar aanleiding van dit signaal hebben we in de Commissievergadering Bereikbaarheid en Energie van 21 september de veiligheid van de fietsers onder de aandacht gebracht bij de Gedeputeerde. De aanbesteding van de werkzaamheden zal plaatsvinden in Q1 2023 en er is nu toegezegd dat dit punt expliciet meegenomen wordt.

VVD Gemeente Voorschoten Jaap Haubrich: Aangezien Voorschoten zelf geen Middelbare School heeft zijn veilige fietsroutes ook buiten onze eigen Gemeente extra belangrijk voor onze jeugd. Velen daarvan komen dagelijks langs het Lammenschansplein in Leiden. Overlast tijdens zulke grote werkzaamheden zal onvermijdelijk zijn, maar we zijn blij dat we bij de Provincie effectief aandacht hebben kunnen vragen voor de veiligheid van onze fietsende jongeren.