Vervolg bereikbaarheid Voorschoten

De N447 tussen Voorschoten en Leidschendam is een cruciale verbinding die op dit moment te kampen heeft met vorst- en ijzelschade.
Omdat deze weg een provinciale weg is heeft de VVD Voorschoten enige tijd terug contact gezocht met de VVD Zuid Holland om te kijken of deze schade snel gerepareerd kon worden. Met de herstelwerkzaamheden is begin april een begin gemaakt met het zuidelijke deel van de weg, het dichtste bij Leidschendam.
Door drukte en beperkte beschikbaarheid van materiaal en personeel was het helaas niet mogelijk meteen het hele traject aan te pakken. Voor het eind van de zomer 2022 zal naar verwachting het resterende deel van de N447 richting Voorschoten ook hersteld worden.