VVD-ers afdeling Voorschoten en Provincie werken samen voor bereikbaarheid Voorschoten

Persbericht VVD Voorschoten N447 

De N447 tussen Voorschoten en Leidschendam is een cruciale verbinding die op dit moment te kampen heeft met vorst- en ijzelschade. Omdat deze weg een provinciale weg is heeft de VVD Voorschoten enige tijd terug contact gezocht met de VVD Zuid Holland om te kijken of deze schade snel gerepareerd kon worden. De herstelwerkzaamheden staan nu reeds gepland voor 30 maart t/m 1 april in de avond en nacht!

Statenlid voor de VVD van de Provincie Zuid Holland Jeroen van Dijken:

“Goede bereikbaarheid en veilige wegen staan hoog op onze agenda. Ik ben blij dat de herstelwerkzaamheden zo snel gerealiseerd kunnen worden en de Statenfractie steunt de VVD Voorschoten in haar wens om in de komende jaren weer groter onderhoud te plegen aan deze belangrijke verbinding tussen beide dorpen.”

Commissielid VVD Voorschoten Jaap Haubrich: 

“De VVD Voorschoten is duidelijk een lokale politieke partij. Maar het is fijn om te zien dat we sommige zaken, zoals goede en veilige verbindingen in de regio, effectief kunnen agenderen door ons netwerk met andere Gemeenten of in de Provincie te benutten”.