VVD VOORSCHOTEN WIL UITBREIDING DOBBEWIJK

De VVD Voorschoten wil aan de westzijde van bedrijventerrein Dobbewijk een extra strook ruimte voor bedrijvigheid toevoegen. Hier is zowel in de gemeente als in de regio een grote behoefte aan en biedt interessante kansen voor ons dorp. Ook om in de toekomst een sterk zelfstandig dorp te behouden, met voldoende werkgelegenheid en een gezonde aantrekkelijke lokale economie.

De VVD Voorschoten wil aan de westzijde van bedrijventerrein Dobbewijk een extra strook ruimte voor bedrijvigheid toevoegen. Hier is zowel in de gemeente als in de regio een grote behoefte aan en biedt interessante kansen voor ons dorp. Ook om in de toekomst een sterk zelfstandig dorp te behouden, met voldoende werkgelegenheid en een gezonde aantrekkelijke lokale economie.

Vanuit verschillende transformaties van bedrijventerreinen in de regio, zijn er meerdere bedrijven op zoek naar vierkante meters bedrijfsruimte. Dit zijn bedrijven die meerwaarde kunnen bieden voor Voorschoten en ook hier graag zouden willen vestigen. Denk aan extra banen voor verschillende doelgroepen, in sectoren gelieerd aan Science park, duurzaamheid en overig. 

Daarnaast zijn er ook Voorschotense ondernemers die door een gebrek aan ruimte anders buiten de gemeentegrenzen worden gejaagd. De VVD wil juist deze Voorschotense ondernemers behouden. 

Ook biedt de extra ruimte op de Dobbewijk wellicht kansen om de gemeentewerf over te brengen (dat is niet de vuilstort), waardoor we eindelijk kunnen gaan bouwen op die plek in het centrum.

Uitbreiding is niet de enige oplossing. Samen met de recent aangestelde regionaal regisseur bedrijventerreinen, wil de VVD ook weer extra aandacht besteden aan de mogelijkheden tot efficiëntere inrichting van het bedrijventerrein en beter gebruik maken van met name het bekende “oude Mexx-terrein”. Ook moeten functies die beter in het centrum passen gestimuleerd worden daarheen te verhuizen.  

Woningbouw op deze locatie sluit de VVD uit. Dat kan ook niet gegeven de regionale afspraken die eerder gemaakt zijn.

De VVD ziet juist aan de westkant van de Dobbewijk mogelijkheden tot uitbreiding, omdat er nu al gedeeltelijk ruimte wordt gebruikt, dat dan in één lijn wordt doorgetrokken tot aan de Papelaan-West.

Aan deze kant zal overlast voor woningen in de Dobbewijk worden beperkt, blijft het groene karakter verder behouden en bieden deze ontwikkelingen een kans direct de ontsluiting van de Dobbewijk aan te pakken.

Zet cookies aan om de video te tonen.