VVD: blijvende inzet voor bereikbaarheid en verkeersveiligheid


Verkeersveiligheid en bereikbaarheid. Daar heeft de VVD Voorschoten zich de afgelopen jaren hard voor ingezet. Zo heeft de VVD sinds 2016 verschillende malen onder Voorschotenaren de beleving en ervaring van verkeersveiligheid geïnventariseerd. De uitkomsten van deze inventarisaties zijn in 2018 aan het College van B&W gepresenteerd. Op initiatief van de VVD zijn in 2020 veel van deze punten meegenomen in het gemeentelijke fietsveiligheidsplan. Verschillende verkeerssituaties, van onoverzichtelijke bochten tot onduidelijke markeringen op de fietspaden krijgen hierdoor in de toekomst extra aandacht.

VVD-raadslid Bart Lavrijsen: “Een inmiddels beruchte verkeerssituatie waar veel Voorschotenaren zich zorgen over maken is de rotonde voor het gemeentehuis. Ten tijde van de aanleg was de VVD al heel kritisch over deze rotonde en de partij pleitte al jaren voor een verkeerskundig onderzoek. Dat onderzoek is in 2021 uitgevoerd en de zorgen blijken terecht: er werden inderdaad tekortkomingen geconstateerd. Gelukkig ligt er nu een concreet plan om de rotonde veiliger te maken voor auto’s, fietsers en voetgangers. Dat is goed nieuws.”

Ook de bereikbaarheid van Voorschoten blijft belangrijk. De komende jaren zal het Lammenschansplein worden aanpast waardoor de bereikbaarheid aan de noordzijde van Voorschoten zal verbeteren. Maar ook aan de zuidzijde van Voorschoten moeten we oog houden voor de bereikbaarheid. De Mall of the Netherlands in Leidschendam en de realisatie van nieuwe woonwijken zal ongetwijfeld tot nieuwe verkeersstromen leiden. We moeten dus oog houden voor een goede balans tussen auto-, fiets- en OV-verbindingen.

Zet cookies aan om de video te tonen.