VVD op pad met de Buitengewoon Opsporingsambtenaren


De Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA's) zorgen voor een schoon, heel en veilig Voorschoten. Recent mochten raadslid Katrien van Meenen en kandidaat-raadslid Rianne de Bruin- van Alphen een ochtend meelopen met twee BOA's in Voorschoten. In een ronde door het dorp werd direct duidelijk hoe belangrijk het werk van de BOA's is: allerlei knelpunten worden door de BOA's gesignaleerd en gelijk opgepakt. Van een waarschuwing aan fietsers door de Schoolstraat tot een vervuild leegstaand winkelpand: de BOA's hebben er allemaal oog voor. Ook worden zij op straat geregeld bevraagd om zaken op te lossen, zij gaan hier graag op in en waar mogelijk pakken de BOA’s zaken direct op. Van Meenen en de Bruin waren zeer onder de indruk van het werk van de BOA's: " zij hebben een heel belangrijke signalerings- en handhavingsfunctie in het dorp. Met de beperkte huidige capaciteit weten zij toch veel aan te pakken en hebben zij een groot bereik". In gesprek werd duidelijk hoe lastig het werk soms ook is, zeker wanneer de regels niet overal duidelijk zijn. De blauwe zones zijn niet overal duidelijk weergegeven, zo staan er nog blauwe strepen op straten waar deze vermoedelijk niet meer horen te staan. De VVD stelt hier vragen over zodat als nodig de regels en praktijk weer kloppend kan worden gemaakt.