VVD: Belangen van inwoners en duurzaamheid horen hand in hand te gaan


Net als in de rest van Nederland staat Voorschoten voor grote opgaven op het gebied van energie en warmte transitie. Zittend raadslid en nummer 5 op de lijst voor de VVD Voorschoten Bram Reinke, geeft aan dat de VVD zich blijft inzetten voor deze opgaven, maar niet zonder de belangen van de inwoners van Voorschoten uit het oog te verliezen. Zo is de afgelopen raadsperiode op initiatief van VVD gezorgd voor het behoud van de groene buitengebieden door nee te zeggen tegen windmolens en zonneweides in de Duivenvoordecorridor en de Papenwegse polder. Verder weigert de VVD blind te tekenen voor aansluiting op het warmtenet dat ontspringt in de Rotterdamse haven, zonder dat de kosten en het nut voor Voorschoten helder zijn. Wel zoeken we aansluiting met de regio en werken we samen aan de inzet van andere alternatieven zoals groen (waterstof)gas of geothermie die wellicht een grotere bijdrage aan de warmtetransitie van Voorschoten kunnen leveren.

Bram Reinke erkent dat duurzame initiatieven vooral vanuit de inwoners zelf komen. Voorbeelden hiervan zijn het burgerinitiatief tot verduurzaming van de Krimwijk of het collectief inkopen van zonnepanelen in de Willen F. Hermansstraat. Isolatie is eveneens een belangrijk aspect. Reinke: ”De VVD Voorschoten wil belemmerende regels die verduurzaming in de weg staan wegnemen. Het kan immers niet zo zijn dat de gemeente aan de ene kant oproept tot verduurzaming maar vervolgens via de welstand blokkades opwerpt.” In een goed functionerende gemeente dienen duurzame oplossingen te worden omarmd en ondersteund. Hier zet de VVD zich dan ook 100% voor in.

Zet cookies aan om de video te tonen.