VVD: meer geld voor behoud historische verlichting Voorstraat

De afgelopen jaren is er veel aandacht besteed om de uitvoering van de taken van de gemeente Voorschoten binnen de begroting te houden. Aan de buitenruimte is inmiddels te zien dat soms voor een tijdelijke oplossing is gekozen omdat het goed aanpakken simpelweg te veel geld kost. De prachtige historische gaslantaarns in de Voorstraat zijn niet meer te onderhouden omdat er geen onderdelen meer te krijgen zijn. Helaas worden exemplaren die nu uitvallen wegens geldgebrek één voor één vervangen door verschillende moderne verlichting. Dat geeft een rommelig beeld en past niet bij het historische karakter van de Voorstraat.

De VVD pleit voor het extra investeren om de verlichting in één keer goed aan te kunnen pakken. Gebruikmakend van moderne techniek, maar bij voorkeur met de historische armaturen zodat de uitstraling die de Voorstraat verdient behouden kan blijven. Daarbij nemen we meteen de verlichting in de Schoolstraat mee, zodat het Centrum ook een veilige plek is voor iedereen om te verblijven.

Zet cookies aan om de video te tonen.