Ons centrum is sterk!


Ons centrum is zich langzaam aan het herstellen van de narigheid die de
pandemie heeft achtergelaten. Natuurlijk zijn we er nog niet en zal herstel
de komende tijd nog steeds met ups en downs gepaard gaan. Maar ik heb
er vertrouwen in.
Als ik naar ons centrum kijk, zijn er zeker ondernemers die het moeilijk
hebben. Ook zijn we een paar bekende gezichten verloren. De reserves
zijn wel weg. Echter staan we er minder slecht voor dan menig persoon
tijdens corona had gedacht. Er zou een gigantische leegstand ontstaan.
Gelukkig blijft dit uit. Onze horeca staat nog en de meeste andere
winkeliers beginnen weer in hun ritme te komen. Eigenlijk zitten we qua
leegstand op vergelijkbaar niveau als voor corona, met als verschil dat er
weer nieuwe ondernemers voor de deur staan en graag in ons centrum
iets willen starten.
Ik ben als wethouder van economische zaken blij dat we afgelopen jaar
een nieuwe centrumvisie hebben aangenomen en we in juni een nieuwe
uitvoeringsagenda, met meer concrete maatregelen voor het centrum (en
daarbuiten) kunnen verwachten. Door deze ontwikkeling gaan we onder
andere minder strikt vasthouden welke functie waar mag komen, gaan we
flexibeler om met goede ideeën van creatieve ondernemers en willen we
nog meer focus leggen op versterken van ons centrum. Dit doen we
samen met de centrum ondernemers (vereniging). Want ons centrum
heeft verschillende ondernemers en ook pandeigenaren met zeer veel
enthousiasme en hart voor ons dorp. Nieuwe ondernemers merken dit en
gaan mee in dat enthousiasme.
Concreet resulteert dat momenteel in voorbereidingen om het voormalige
pand van D-reizen geschikt te maken voor horeca (al meerdere
geïnteresseerden) en hier een mooi terras op ons Treubplein te plaatsen,
daarnaast meer ruimte voor mogelijke ontwikkelingen in en rondom de
Kruispuntkerk. Dit willen we als dorp. Meer gezelligheid en een bruisend
centrum. Daarnaast zien we meer mooie ontwikkelingen en meer
leegstaande panden die gevuld gaan worden. Ik kan niet wachten tot
bijvoorbeeld bistro tante Bet open mag, dat ziet er heel mooi uit en gaat
meerwaarde creëren in de Voorstraat. Naast voormalig D-reizen komt een
nieuwe banketbakker, het pand van Bostoen aan de Leidseweg is alweer
verhuurd, meerdere traiteurs hebben ons dorp met interesse bezocht en
er zijn meerdere ondernemers of organisaties die van een pop-up ruimte
gebruik zouden willen maken.
Binnenkort beginnen de sollicitatiegesprekken voor een potentiële
centrummanager, waarvan ik echt geloof dat we met de juiste persoon en
ondersteunende maatregelen een verdere boost kunnen geven met het
vinden van nieuwe ondernemers, betere afstemming van vraag en aanbod
van commerciële ruimte en het versterken van het product- en
serviceaanbod. Dit geeft mij een goed gevoel, vertrouwen in de toekomst
van ons centrum en bevestiging dat we ook de komende jaren aandacht
moeten blijven schenken aan ons centrum, de huiskamer van
Voorschoten.