Ontwikkeling locaties in het centrum kan van start


Om nu eens goed naar alles te kijken heeft een aantal partijen (PvdA, CDA, ONS Voorschoten en de VVD) het initiatief genomen om het college te vragen om een integrale studie naar de mogelijkheden. Het doel was om tot een samenhangende benadering te komen voor de uitdagingen op het gebied van duurzaamheid, de woonopgave en de beschikbaarheid van accommodaties met functionaliteiten die zoveel als mogelijk aansluiten bij het rijke Voorschotense verenigingsleven. Na een onderzoek uitgevoerd door BNN werd duidelijk dat met de bestaande wensen en uitgangspunten er geen oplossing gevonden kan worden. Er zullen dus keuzes moeten worden gemaakt. Na intensief overleg tussen het college en de initiatiefnemers is een route opgesteld om op korte termijn stappen te kunnen zetten. Deze route is met het aannemen van het raadsvoorstel goedgekeurd. Dit betekent dat het college voor de zomer nog een laatste onderzoek gaat doen naar de haalbaarheid van een multifunctionele accommodatie in en om de Kruispunt kerk. Parallel daaraan stelt het college in overleg met de betrokken eigenaren/gebruikers een voorstel op met een aantal keuzemogelijkheden voor het huisvesten van maatschappelijke activiteiten met name in het cultuurveld.

Het voorstel levert ook op dat het college een drietal locaties in het centrum kan gaan ontwikkelen zoals onder andere het MOC-terrein, het cultureel centrum en het Churchillplein. Om als deze ontwikkeling in goede banen te leiden is het college gevraagd om een specifieke organisatie in te richten die deze projecten gaat aansturen. Dit raadsvoorstel zet de eerste stap op een lange route van verschillende projecten waarbij we ons dorp aanpassen aan de wensen van deze tijd binnen financieel aanvaardbare bandbreedte met zoveel mogelijk ruimte voor de sociale en culturele initiatieven van onze inwoners. De VVD is blij dat na vele jaren discussiƫren er nu een praktische weg voorwaarts ligt. We zullen erop letten dat verdere stappen worden gezet.