Bericht van de gemeenteraad.


Sinds de maatregelen rondom de bestrijding van de verspreiding van het corona virus zijn
ingegaan is het voor iedereen aanpassen geweest. De gemeenteraad heeft in overleg
besloten om in maart niet meer met elkaar te vergaderen. Inmiddels is er op voorstel van de
griffie besloten hoe de verschillende onderwerpen de komende tijd worden behandeld.
Door de coronacrisis komt veel in een ander perspectief te staan. Met elkaar moeten we er
voor zorgen dat we zo goed mogelijk door deze periode komen om daarna, als deze crisis is
afgelopen, verder te kunnen.
Ondertussen kijken wij allen met grote bewondering naar de inzet van eenieder die helpt om
de zaken die moeten blijven draaien, draaiende te houden. Er zijn veel mensen en
organisaties die iets extra doen, een stapje harder lopen of een helpende hand uitsteken.
Super om te zien. Voor alle Voorschotenaren geldt dat we ons best doen om de regels zo
goed mogelijk te volgen. We zijn bij elkaar betrokken en doen ons best om naar elkaar om te
kijken. Als gemeenteraad zullen we waar mogelijk het gemeentebestuur ondersteunen bij de
gemeentelijke aanpak van de crisis. Dank voor uw inzet en blijf alstublieft letten op het
houden van 1,5m afstand

Uw gemeenteraad