VVD stelt voor om lokale ondernemers te ondersteunen

 

Inmiddels zien we dat de door Rijksoverheid in samenwerking met het RIVM afgekondigde maatregelen ter beperking van de verspreiding van het Corona virus een extra wissel trekt op onze ondernemers. Veel Voorschotenaren volgen de maatregelen goed op en blijven thuis. De ondernemers zien hun zaak leeglopen. De VVD heeft daarom het college gevraagd of er bij hen bekend is dat ondernemers liquiditeitsproblemen hebben als gevolg van de coronavirus maatregelen? Katrien van Meenen fractievoorzitter van de VVD Voorschoten geeft aan: “De VVD vindt het belangrijk dat we lokaal snel maatregelen nemen om de ondernemers te ondersteunen waar mogelijk. We weten dat er landelijk over maatregelen wordt nagedacht en vragen ons af of dat genoeg is en of er ook aan kleine ondernemers wordt gedacht. Wij hebben het college voorgesteld om als eerste stap de ondernemers uitstel van betaling van de gemeentelijke heffingen te verlenen. Daarnaast hebben we gevraagd of het college nog andere mogelijkheden ter ondersteuning ziet” De VVD vind het van groot belang dat de gemeente nu de ondernemers ondersteunt omdat we al vaak genoeg een beroep op hen hebben gedaan om ons te ondersteunen bij het overeind houden van voorzieningen in het dorp. Vanzelfsprekend staan we achter de maatregelen die de Rijksoverheid neemt ter bescherming van de volksgezondheid.