Geluidsoverlast A4 mogelijk erger door bomenkap Vlietland


Evenals vele kritische Voorschotenaren, vindt de VVD fractie dit rigoureuze besluit zorgelijk.
Zorgelijk omdat deze bomen niet alleen een bepalend deel zijn van het karakter van dit
mooie gebied, maar eveneens fungeren als een natuurlijke wal tegen geluidsoverlast van de
A4. Na onderzoek en informatie-inwinning bij omwonenden blijkt dat lang niet alle
aangewezen kapgebieden in even slechte staat verkeren. Wel is het zo dat voorgenomen
besluit van de Provincie tot onevenredig veel overlast zal zorgen bij de inwoners van ons
dorp. Inwoners aan de rand van ons dorp en recreanten ondervinden dat het geluid van de
A4 bij bepaalde wind nu al te goed te horen is, laat staan met nog minder bomen.
Door beperkte communicatie is nog veel onduidelijk. Vanuit de VVD fractie bij monde van
aankomend raadslid Bram Reinke: “Is de kap van zoveel bomen eigenlijk wel strikt
noodzakelijk, en hebben de bomen die in de plaats worden geplant een vergelijkbaar
geluidswerend vermogen als de bestaande bomen”, vraagt hij zich af in gesprek met
inwoners, “daarbij is het onduidelijk of de Provincie ook alternatieven heeft overwogen voor
de kap van de bomen, zoals een meer gefragmenteerde kap en in hoeverre dit wordt
meegenomen met het voornemen van de plaatsing van het geluidsscherm”.
Aankomend VVD raadslid Bram Reinke zal daarom het College van B&W verzoeken contact
op te nemen met de Provincie Zuid-Holland zodat antwoord kan worden gegeven op deze en
meer vragen en wat de Gemeente mogelijk zelf doet ter voorkoming van geluidsoverlast.
Daarnaast zal de VVD fractie actief de dialoog aangaan met de Provincie Zuid-Holland, vooral
ook om de onduidelijkheid in communicatie zoals deze in de toekomst te vermijden.