Aan de slag met handhaving!

Fractievoorzitter Sjoerd van den Dool:’ Wat handhaving betreft merken we op dat we daarop  achterlopen. Er zijn in de afgelopen tijd allemaal goede redenen voor geweest, maar de inzet van de beschikbare BOA’s voor handhaving is achtergebleven. De VVD spoort het college dan ook aan om binnen de kaders en het budget er alles aan te doen weer al onze BOA’s voor hun belangrijke taak in te zetten. Als je door te weinig handhaving een keer een parkeerboete misloopt dan is dat misschien even leuk, maar langzaam gebeuren er steeds meer zaken mis te lopen. Dat zorgt voor oneerlijke situaties die onwenselijk zijn”. De VVD vraagt het college de inzet van de BOA’s te verbeteren en de gemeenteraad daarover te rapporteren.