Snel Moeder Godskerk ontwikkelen!

Wij willen woningen bouwen op plekken ter vervanging van bestaande gebouwen, zodat dit niet ten koste gaat van de beschikbare ruimte en de groene zones in de Gemeente Voorschoten. Wij juichen het idee woningen te realiseren op het terrein van de Moeder Godskerk dan ook zeker toe. Maar dan moet er wel snel iets gebeuren.'

De VVD zal het college verzoeken om met alle betrokken partijen in gesprek te gaan, zodat  duidelijkheid wordt gecreĆ«erd voor de inwoners van Voorschoten over de Moeder Godskerk en snel met de bouw kan worden gestart.