Gemeente moet ‘klanten’ beter helpen

De afgelopen jaren is veel gedaan om de dienstverlening van de gemeente moderner te maken, bijvoorbeeld met een uitgebreide website. Toch krijgen wij nog klachten van inwoners dat ze geen reactie op een brief krijgen, niet worden teruggebeld of dat formulieren ingewikkeld zijn. Dat vraagt om een cultuuromslag op het gemeentehuis en de politiek. Daar moeten we iets aan doen. De gemeente is in het leven geroepen om ons leven eenvoudiger te maken, en niet andersom.”


Minder regels, meer helderheid

Reinke:”Het begint met een andere manier van denken. Het komt nog regelmatig voor dat inwoners vanuit een ‘Nee, tenzij..’-gedachte worden geholpen. Ik vind dat de gemeente veel meer een ‘Ja het kan! Mits..’-gedachte moet hanteren. Een goed voorbeeld is de bomenlijst. Vroeger moest je een kapvergunning aanvragen als je een boom wilde snoeien. Nu hebben we gewoon een lijst met bijzondere bomen, en als je boom er niet opstaat, mag je die kappen. Een heel praktisch voorbeeld dat we breder moeten toepassen. Ook voor een dakkapel of uitbouw moeten we dat zo aanpakken. Als je niemand tot last bent, moet je die gewoon kunnen plaatsen. De voorwaarden waaronder moeten we helder op de website zetten. En als je daarbuiten valt, moet je vergunning aanvragen. Dat scheelt tijd en energie.”


Ambtenaren meer op pad in gemeente

Reinke: “Ik vind dat de gemeente veel pro-actiever mag zijn bij het helpen. Natuurlijk worden wij als inwoners met veel regeltjes geconfronteerd en het zou populistisch zijn te zeggen dat deze allemaal weggenomen kunnen worden. Maar eenvoudiger communiceren en zelf bellen met een aanvrager om te checken of alles helder is doet niemand kwaad. Een proactieve houding leidt ook tot het terugdringen van langdurige en kostbare procedures als iets is misgegaan. Ook voor de politiek ligt hier een taak. En het helpt als medewerkers van de gemeente vaker inwoners thuis opzoeken bij een probleem. Dat is goed voor het wederzijds begrip en zo zijn medewerkers goed op de hoogte van wat er speelt in ons dorp!”


Gelukkig gaat er ook veel goed

Reinke:”Natuurlijk is het niet alleen kommer en kwel. Er gaan ook veel dingen goed.

We krijgen ook complimenten van mensen die fijn en snel bij burgerzaken zijn geholpen, of dat ons uitvoerend bedrijf een probleem snel heeft opgelost na een melding. Daar is hard aan gewerkt en dat mag ook weleens gezegd worden!”


Voor meer informatie: Bram Reinke, 06-21382801