Terugkeer gemeenteberichten en zonnepanelen niet in OZB.

Zonnepanelen en OZB

Zonnepanelen worden vaak meegerekend bij de vaststelling van de WOZ-waarde van de woning, waarover een huizenbezitter OZB betaalt.

De VVD Voorschoten vindt het bizar dat huizenbezitters die milieubewust zijn, extra
belast worden. Huizenbezitters zouden juist gestimuleerd moeten worden om in
duurzaamheid te investeren. Zowel het huidige kabinet als de Voorschotense coalitie
wil stevig inzetten op verduurzaming van de samenleving. In navolging van de VVD
Tweede Kamerlid Helma Lodders, pleit de VVD Voorschoten ervoor om
zonnepanelen niet meer mee te tellen bij de WOZ-waarde van een huis. VVD Voorschoten: “We staan voor grote energie-uitdagingen en het plaatsen van
zonnepanelen is een typisch voorbeeld van maatregelen die mensen zelf kunnen
nemen om te verduurzamen. Mensen die hun energierekening naar beneden willen
brengen en durven te investeren in de toekomst, moeten daarvoor niet extra bestraft
worden.” Tijdens de begrotingsraad van 8 november jl. heeft het college nav. een motie van de VVD uitgelegd dat voor het komend jaar de zonnepanelen niet in de WOZ waarde worden meegenomen. De VVD houdt dit voor de toekomst in de gaten.


Gemeenteberichten weer in de krant

De VVD is blij dat het college in de afgelopen begrotingsraad de motie van de VVD heeft overgenomen om met ingang van 2019 de gemeenteberichten ook weer in de krant te publiceren. Tijdens het provinciaal toezicht is er met een stofkam door alle kosten gegaan en hebben we moeten besluiten om de gemeenteberichten alleen nog digitaal te publiceren. In een dorp waar we willen dat alle inwoners mee kunnen doen is het belangrijk dat deze berichten zo breed mogelijk verspreid worden, zodat ook echt iedereen er kennis van kan nemen. Het gemis van de berichten in de krant bleek erg groot, het is dan ook fijn dat er nu weer iets geld voor beschikbaar komt zodat deze berichten terugkeren in de krant en er gekeken wordt hoe het tevens beter kan op de website of per app.