Aanpakken in plaats van pakken papier


De VVD fractie zal erop toezien dat de bestemmingsreserve duurzaamheid goed wordt besteed door te benadrukken dat investeren plaatsvinden in praktische middelen welke direct bijdragen aan de verduurzaming van gemeentelijk vastgoed. Hierbij kan men denken aan zonnepanelen of andere al bewezen duurzame energiebronnen. Eveneens zal de VVD fractie kaders stellen voor het soort vastgoed waarin wordt geïnvesteerd. Dus niet in panden welke geen toekomstige bijdrage leveren aan Voorschoten of waarvoor al andere plannen zijn gemaakt. Reserves die worden ingezet dienen immers te leiden tot concrete verbeteringen. Aanpakken is altijd beter dan pakken papier.

Mocht u zelf ideeën hebben over praktische investeringen in gemeentelijk vastgoed, nodigt de VVD fractie u van harte uit contact op te nemen met Commissielid WRG, Bram Reinke (BReinke@Voorschoten.nl).