Schoenmaker, blijf bij je leest!

Vanwege de krapte op de woningmarkt is de roep om het bouwen van nieuwe woningen ook in Voorschoten groot. Vooral woningen voor ouderen en jongeren zijn gewenst. Op dit moment wordt er gewerkt aan ontwikkelingen op verschillende plaatsen: bij het Segaar- terrein, Noortveen, Berensteyn. Mogelijk nieuwe locaties zijn de Moeder Gods kerk, het Koninklijke Marine terrein en het Kruispunt. Vanzelfsprekend leven er in Voorschoten verschillende ideeën over wat er met die locaties kan. Af en toe maakt een projectontwikkelaar een conceptplan bekend. Een plan dat  nog niet door de gemeente is bekeken, maar vooral wordt gebruikt om het gesprek over aan te gaan en ideeën op te

halen.

VVD-raadslid Katrien van Meenen: ”Het is mooi als ontwikkelaars hun nek uit willen steken en mee willen werken aan de ontwikkeling van Voorschoten. Het is ook mooi als

ontwikkelaars hun plannen niet in stilte uitwerken, maar daar heel transparant en open over zijn. Maar in het geval van de ontwikkelingen op het Kruispunt riepen sommige mensen direct dat de gemeente hier zijn verantwoordelijkheid moet pakken en zich actief met de ontwikkeling moet bemoeien. Dat is natuurlijk onzin. De gemeente bewaakt het algemeenbelang en heeft in deze discussie geen andere rol. In dat opzicht moeten we leren van hetverleden en ons niet overal mee bemoeien. Het gebouw is van de kerk, niet van de gemeente. De gemeente heeft bij verkoop of ontwikkeling geen andere rol dan te beoordelen of het binnen de regels gaat met gevoel voor de Voorschotense kernwaarden. En ook of dat wat er voor terugkomt past in ons woning- of  winkelaanbod en wat we met het centrum willen uitstralen, het Voorschotens DNA. Die rol moet de gemeente helder en zuiver vervullen.

Verder heeft het gemeentebestuur genoeg andere klussen op zijn bord om ervoor te zorgen dat ons dorp weer gezond wordt. Voorschoten staat voor grote opgaven. Het is belangrijk dat raad en college de juiste focus hebben. De VVD stelt zich op het standpunt dat we beter een paar dingen goed kunnen doen dan veel dingen half.”