VVD Statenfractie bezorgd om geluidsoverlast A4

Zondag 18 januari waren drie VVD-leden van de Provinciale Staten van Zuid-Holland op werkbezoek in Voorschoten. Zij waren uitgenodigd door de VVD-fractie in Voorschoten vanwege de toegenomen geluidsoverlast door de massale bomenkap in het recreatiegebied Vlietland.

Samen bezocht zij vier plekken aan De Vliet. Daar konden zij zelf ervaren wat de geluidsmetingen van de milieudienst al hadden aangetoond. Voorschotenaar Cees Meershoek liet hen op zijn balkon de enorme overlast van de A4 meten.

Frits Paymans, woordvoerder Verkeer en Milieu van de VVD, was onaangenaam verrast door het geluidsvolume op zo’n grote afstand van de A4: “Ik wist dat de geluidstoename aanzienlijk was, maar nu ik het zelf hoor, besef ik dat hier de leefbaarheid in het geding is. De provincie stelt zich formeel op met betrekking tot herplanting. Zij beroept zich bovendien op het officiële rekenmodel, waarin de geluidsdemping van bomen en bos geen factor is. Maar dat doet geen recht aan de aantoonbaar verslechterde leefomgeving door de bomenkap ten oosten van Voorschoten.”

De VVD-Statenfractie zal er bij gedeputeerde Han Weber op aandringen maatregelen te nemen die de ontstane geluidsoverlast verminderen. De Provincie en het lokale bestuur zullen actie ondernemen om alles in het werk te stellen de toegenomen geluidsoverlast terug te draaien.