Noord-Hofland verdient alle aandacht!


Onlangs opende Dierenspeciaalzaak Voorschoten de deuren in Winkelcentrum Hofland. Het was het sluitstuk van een ingrijpende metamorfose van het winkelcentrum in Noord-Hofland. Het winkelcentrum is gerenoveerd, er zijn nieuwe winkels en de omgeving is opgeknapt. Winkelcentrum Hofland is klaar voor de toekomst. VVD-kandidaat Bart Lavrijsen uit Noord-Hofland heeft inmiddels een aantal keren gesproken met verschillende ondernemers uit het winkelcentrum. “De vernieuwing van Winkelcentrum Hofland is echt een verbetering. Het winkelcentrum is aantrekkelijker geworden en het aanbod is uitgebreid. De VVD heeft heel veel waardering voor de ondernemers die het lef hebben gehad om de renovatie uit te
voeren of een nieuwe winkel te beginnen.”


Tijdens de gesprekken met de ondernemers werden ook verbeterpunten besproken.
Lavrijsen: “De samenwerking met gemeente en politiek kan beter. De ondernemers moeten zelf hun winkel runnen, maar het leefbaar maken en houden van de wijk is een gemeenschappelijke opgave. Niet voor niets heeft de VVD ook gesproken met bewoners, wijkverenigingen en belangenorganisaties uit Noord-Hofland. De politiek moet altijd in de wijk vertegenwoordigd zijn en niet alleen maar een paar dagen voor de verkiezingen hun gezicht laten zien als ze campagnefolders uitdelen aan het winkelend publiek.”


Winkelcentrum Hofland is een belangrijke voorziening in Noord-Hofland, een unieke wijk in Voorschoten. Naast het winkelcentrum kent Noord-Hofland veel andere goede
wijkvoorzieningen zoals scholen, een gymzaal, een gezondheidscentrum, een treinstation en een activiteitencentrum (Alettahof). De sportvelden van Voorschoten grenzen aan de woonwijk en er zijn parken, plantsoenen en speeltuinen. Er is ruimte voor alle generaties. Kortom: Noord-Hofland is een van de fijnste wijken om te wonen en verdient dus alle aandacht. Lavrijsen: “Noord-Hofland is een wijk met jonge gezinnen en ouderen. We moeten ervoor zorgen dat ook in de toekomst verschillende generaties in deze wijk kunnen wonen en werken. Dat betekent dat er voldoende diversiteit aan woningen moet blijven en de wijkvoorzieningen toekomstbestendig moeten zijn.” Als aandachtspunten voor de wijk ziet de VVD de verkeerssituatie van de Leidseweg-Noord, de wateroverlast en aandacht van de lokale politiek. Noord-Hofland moet leefbaar en veilig blijven. En uiteraard zijn we zuinig op de parken in Noord-Hofland. Wat groen is blijft groen!