Is het hoger waterpeil Hoogheemraadschap medeoorzaak wateroverlast Voorschoten?

In de gemeenteraad van Voorschoten is het rekenkamer rapport over de staat van het riool in Voorschoten besproken. Uit het rapport blijkt dat er achterstand is in het onderhoud van de riolering.

Daarnaast heeft de VVD meldingen ontvangen dat het waterpeil stijgt. Het blijkt dat kruipruimten onder huizen in diverse wijken onder water staan, variƫrend in hoogte van 10 tot 25 centimeter. De oorzaak staat nog niet vast.

Wat wel vaststaat is dat het Hoogheemraadschap Rijnland in 2015 het peilbesluit oftewel het waterniveau binnen het gebied van Voorschoten met 7 centimeter heeft verhoogd met een mogelijkheid tot verdere verhoging van het waterniveau tot 11 centimeter. En uit verklaringen van inwoners kan worden afgeleid dat voor 2015 geen sprake was van de hoge waterstanden in de kruipruimten, zoals die zich nu voordoen.

De VVD stelt vast dat de wateroverlastproblemen in Voorschoten groot zijn, maar de totale omvang is niet helder. Daarom wil de VVD dat de gemeente inzichtelijk maakt hoe groot en welke vormen in de wijken wordt ervaren. Op die manier krijgen wij niet alleen inzicht waar die problemen spelen maar ook om wat soort problemen het handelt. Dan kunnen wij ook aan de slag met wijkgerichte oplossingen. Dan kan ook onderzocht worden of de wateroverlast in de huizen veroorzaakt wordt door het hogere waterniveau van het Hoogheemraadschap Rijnland, zodat wij samen met het Hoogheemraadschap Rijnland aan de slag kunnen met het oog op een oplossing.

Ongetwijfeld zal het grondwaterpeil zijn verhoogd ter voorkoming van inklinking en oxidatie van het veen ter voorkoming van daling van de bodem maar dat mag niet ten koste gaan van overlast voor de bewoners.

De VVD is zelf ook benieuwd naar de vormen van wateroverlast in Voorschoten. De bewoners kunnen de wateroverlast die zij in hun eigen wijk ervaren mailen aan de VVD in Voorschoten via info@vvd-voorschoten.nl