VVD en CDA: Start herplant A4 Vlietland

Woensdag plantten VVD en CDA een boom in de kaalslag bij de A4 ten behoeve van de aanleg van de Rijnlandroute. Beide partijen willen dat de provincie dit goede voorbeeld zo snel mogelijk gaat vermenigvuldigen. De provincie moet de voorschotense geluidsoverlast van de A4 serieus nemen en tot volledige herplanting overgaan, inclusief een geluidsscherm.


De strook bomen langs de A4 fungeerde op natuurlijke wijze als een soort zicht- en geluidsbuffer tussen het snelwegverkeer en het natuur- en recreatiegebied Vlietland en Voorschoten. “Het is voor inwoners bij Vlietland nu alsof de hele dag de stofzuiger aanstaat, aldus Sjoerd van den Dool raadslid VVD, graag zien wij zoals beloofd een geluidsscherm en de  volledige herplant van bomen. Daar doen wij vandaag een eerste kleine aanzet in.”

Onder het mom van een snelwegpanorama is het stukje A4 langs Voorschoten het enige deel van de A4 in de randstad zonder benodigde en adequate afscherming van geluid en zicht. Het is nu zelfs een zanderige vlakte geworden die snel door nieuwe aanplant weer moet dichtgroeien.

CDA raadslid Esmée van Herk: “Wij roepen het college op blijvend de druk op de provincie hoog te houden, in samenwerking met Vlietland, Leidschendam-Voorburg en alle  belangenverenigingen waaronder het burgerinitiatief Overlast A4, om over te gaan tot volledige herplanting en plaatsing van een geluidsscherm. Deze ene boom is weliswaar nog een kleine bijdrage, maar je moet ergens mee beginnen, ook buiten de vergadertafel.”