Op pad met de politie

Zaterdagavond liepen VVD-kandidaten Nanning Mol en Bart Lavrijsen mee met de avonddienst van wijkagent Linda van ’t Wout. De wijkagent gaf een inkijkje in haar werk, er werd zowel gesurveilleerd als overlastlocaties bezocht, waaronder het Teerveldje en de Schoolstraat . Verder spraken we met de wijkagent over de lokale veiligheidszorg en de actuele ontwikkelingen in het werkveld. Het bezoek vond plaats in een serie werkbezoeken van de VVD, waarbij ook wijkverenigingen en jeugd- en jongeren zijn bezocht.

Trots op politie!

Nanning Mol: “Onze wijkagenten moeten we koesteren. Zij zijn de ogen en oren in de wijk. Daarnaast zijn ze  een belangrijke schakel tussen veiligheid en zorg. Politie, handhavers, jongerenwerk en gemeente moeten heel goed samen optrekken om de veiligheid in Voorschoten op peil te houden. Maar de politie moet zich wel kunnen bezighouden met de ernstige zaken, en minder met klein overlast. Daarom willen wij dat alle Buitengewone Opsporingsambtenaren, de BOA’s, weer volledig ingezet worden. Er is nu te weinig toezicht op lichte overlast, zoals foutparkeren, dumpen van afval of geluidsoverlast. Daarnaast moeten ze vaker ’s avonds en in het weekend in het dorp zichtbaar optreden. Dat zijn de piekmomenten.”

Extra wijkagent

Bart Lavrijsen vult aan: ”Momenteel heeft Voorschoten drie wijkagenten, die belangrijk werk verrichten. De VVD wil graag een vierde wijkagent, zodat er meer focus op de wijken kan komen en de preventieve en hulpverlenende taken van de politie nog krachtiger kunnen worden ingezet. Veiligheid is een speerpunt van de VVD, en wij willen dit nog breder aanpakken, zoals toezicht of bewaakte stalling op onze stations.”

Wat kunnen inwoners zelf doen?

Inwoners kunnen zelf ook bijdragen aan een veiliger Voorschoten. Lavrijsen: ”Bewoners zien en horen ook heel veel. Daarom moeten we de buurtappgroepen in Voorschoten uitbreiden, zodat iedereen hierop is aangesloten. Maar criminaliteit kunnen we ook voorkomen door beter voor onze veiligheid te zorgen. Zet je fiets op het station altijd extra op slot met een stevige ketting! En goed hang- en sluitwerk in je huis schrikt inbrekers ook af. Veel inwoners weten echter niet hoe ze dit moeten aanpakken. Daarom willen we komende tijd het Keurmerk Veilig Wonen meer promoten, waarbij inwoners voorlichting krijgen hoe ze zo goed mogelijk hun huis kunnen beveiligen.”