Meer aangepaste appartementen voor ouderen

Mijn naam is André in ’t Veen. In september 1987, nu 30 jaar geleden, zijn mijn vrouw en ik in Voorschoten komen wonen en daar hebben wij geen moment spijt van  gehad. Het is heerlijk wonen in Voorschoten. Ondanks de drukte van de Randstad nog steeds een rustige plek met veel groen en een dorps karakter, dat wij wel moeten zien te behouden.

In 2004 ben ik lid geworden van de VVD. Waarom? Omdat ik de ideeën van de VVD voor een sterk, economisch, sociaal en liberaal Nederland onderschrijf. Als gemeenteraadslid heb ik mij de afgelopen jaren ingezet voor een goed sociaal beleid voor mensen die werkloos of arm zijn en goede zorg en welzijn voor mensen die extra ondersteuning nodig hebben. Ik vind dat wij in Voorschoten goed bezig zijn, maar wij zijn nog lang niet klaar.

Ik ben inmiddels gepensioneerd waardoor ik meer vrije tijd heb. Daarom ben ik actief geworden als vrijwilliger bij de Voorschotense Ouderen Vereniging (VOV). Dat vind ik leuk, want het VOV organiseert veel mooie dingen waardoor mensen contact houden met elkaar en sociaal actief blijven. Dat is belangrijk want als je ouder wordt nemen contacten vaak af en kun je eenzaam worden.

Hoewel het uitgangspunt is dat ouderen zolang mogelijk in hun eigen huis blijven wonen blijkt ook dat dit niet voor iedereen bereikbaar is. Sommige mensen kunnen nog moeizaam zelfstandig in hun huidige huis wonen maar is een verpleeghuis geen optie. Daarom vinden wij dat er meer aangepaste appartementen moeten komen waar ouderen goed kunnen wonen en de nodige begeleiding en verzorging in de buurt ontvangen. Zo kunnen wij elkaar opzoeken en samen activiteiten ondernemen.

Een mooie plek hiervoor is het huidige MOC-terrein en het Wagenerf. Deze locatie heeft het voordeel dat dit dicht bij het centrum met winkels en andere voorzieningen is gelegen. En met ouderen bedoelt de VVD alle ouderen. Ongeacht hoogte inkomen. Ook ouderen met alleen AOW dienen voor een dergelijke voorziening in aanmerking te komen.

Meer appartementen voor ouderen, betekent ook dat er weer meer woningen beschikbaar komen voor jongere gezinnen, wat goed is voor de doorstroming op onze woningmarkt.

Ik realiseer mij zeer goed dat dit niet van de ene dag op de andere is te realiseren. Maar het kan wel. En het hoeft de gemeente geen geld te kosten. Voorschoten moet voor jong en oud een aantrekkelijke gemeente blijven om te wonen en dat houdt in dat ook voor jongeren geschikte woningen moeten komen. De komende raadsperiode ga ik dan ook graag met veel enthousiasme aan de slag om deze doeleinden te bereiken.