Joske Slijkhuis van de Ontdektuin ‘HELD VAN VOORSCHOTEN’

Zaterdag 6 januari jl. bezochten André in ’t Veen en Paul de Bruijn de Ontdektuin van Joske Slijkhuis.

Joske is de Ontdektuin een jaar geleden gestart omdat zij vindt dat kinderen door zelf aan de slag te gaan in de tuin meer leren over de natuur dan uit een boek. Samen

met vrijwilligers heeft zij een deel van de achterplaats van de bibliotheek omgetoverd tot de Ontdektuin waar kinderen zelf kunnen onderzoeken en ontdekken. En hoewel de tuin nog maar een jaar bestaat wordt de tuin al druk bezocht door schoolkinderen uit Wassenaar en Voorschoten.

VVD-raadslid André in ’t Veen is enthousiast over dit initiatief van Joske. “Joske leert kinderen op een hele leuke manier over de natuur en wat de natuur voortbrengt en gegeten kan worden. Welke bloemen je kunt eten en wat je moet doen om groenten te kweken en te oogsten. Kinderen leren op deze manier de waarde van de natuur, milieu en duurzaamheid kennen. Juist in dit gebied waarbinnen steeds meer gebouwd wordt is het belangrijk dat de kinderen een band met de natuur opbouwen en kennis over de natuur opdoen.”

VVD-kandidaat Paul de Bruijn vult aan. “Dit initiatief van Joske toont aan hoe belangrijk burgerparticipatie is. Op eigen houtje heeft Joske dit initiatief gestart en met hulp van vrijwilligers de tuin geschikt gemaakt voor het kweken van groenten en bloemen. Weer een mooi voorbeeld dat laat zien hoe goed het is hoe burgers zelf dingen kunnen doen om van Voorschoten een aantrekkelijke woonplaats te maken.”

Voor de door haar betoonde inzet is de VVD van mening dat zij terecht het predicaat Held van Voorschoten verdient en dat zij in aanmerking komt voor zij een mooie bos bloemen.

Joske heeft nog veel meer plannen voor de toekomst van de ontdektuin. De VVD wenst haar daarbij veel succes. Vrijwilligers die Joske willen helpen kunnen via de website www.ontdektuinvoorschoten.nl contact met haar opnemen.