Hema Voorschoten is een held!

Op vrijdag 22 december werd een prachtige bos bloemen uitgereikt aan de Hema Voorschoten. VVD-commissielid Bart Lavrijsen: ”De Hema Voorschoten werkt nauw samen met de gemeente om langdurig werklozen weer aan een baan of werkervaring te helpen. Ook biedt de Hema werkplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, waardoor kwetsbare mensen op de arbeidsmarkt de mogelijkheid krijgen om mee te doen in de samenleving.” Een prachtig voorbeeld hoe commerciële
activiteiten en het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid samen gaan.


VVD-fractievoorzitter Sjoerd van den Dool vult aan: ”Ook werkt de Hema belangeloos samen met Stichting Halt. In deze samenwerking levert de Hema een bijdrage aan de Halt-interventie, die bestrijding van grensoverschrijdend gedrag door jongeren als doel heeft. Daarom is de Hema Voorschoten terecht een Held van Voorschoten.”

De bloemen werden aangeboden aan winkelmanager Bas te Riele en medewerkers van de Hema in Voorschoten.