Houd wegen ook in de winter veilig en begaanbaar

Het viel de VVD op dat in dit weekend de wegen, fietspaden en trottoirs in Voorschoten zeer slecht begaanbaar waren. De VVD heeft inmiddels schriftelijke vragen aan het college gesteld over het gladheidsbestrijdingsbeleid.

Commissielid Bart Lavrijsen: “De winterse buien in het weekend van 9 en 10 december waren stevig, maar wel ruim van te voren voorspeld. Wij hebben de indruk dat ondanks deze waarschuwingen de strooiwagens in Voorschoten pas later op maandag de weg op zijn gegaan. Dat is natuurlijk veel te laat en we vragen het college dan ook om nog eens kritisch naar de gladheidsbestrijding te kijken. Verder willen we graag weten hoe dergelijke situaties in de toekomst worden voorkomen, want ook in de winter moeten de wegen in Voorschoten veilig en begaanbaar zijn.”

De wegen en fietspaden in Leiden waren opvallend beter begaanbaar dan die in Voorschoten. In Leiden waren de meeste fietspaden en wegen op maandagochtend al sneeuwvrij en goed begaanbaar terwijl in Voorschoten vrijwel alle wegen nog onder de sneeuw waren verdwenen. Blijkbaar wordt in onze buurgemeente de gladheidsbestrijding op een andere manier toegepast. Ook hiervoor vraagt de VVD aandacht bij het college.