Voorschoten weer financieel zelfstandig en nu aan de slag!

We nemen stevige maatregelen om de inkomsten en uitgaven weer in balans te brengen. Dat vraagt offers van ons als inwoners, maar er ligt nu wel een goede basis om samen te bouwen aan een financieel gezond Voorschoten!

Provinciaal toezicht: Vloek en zegen tegelijkertijd

Het toezicht betekende dat er vooraf goedkeuring moest worden geven op alle maar vooral hoognodige uitgaven. Daarnaast is onze financiële administratie doorgelicht en geholpen met het opstellen van een realistisch pakket maatregelen om de begroting weer op orde krijgen. Van den Dool: ”Het was een schok voor ons allemaal, maar de VVD is achteraf positief over het toezicht, want daarmee hebben burgemeester en wethouders elk laatje in het gemeentehuis opengetrokken om te kijken wat we in de toekomst slimmer en goedkoper kunnen doen en is er een financieel stevige basis gelegd in de meerjarig sluitende begroting. Dat betekent niet meer uitgeven dan wat er binnenkomt, sparen voor vervangingsinvesteringen en nee zeggen tegen plannen die veel geld kosten maar eigenlijk geen taak van de gemeente zijn.” Aan de andere kant zal er een forse stijging van de OZB komen. Van den Dool: “Dat vinden wij als VVD niet leuk, maar een mooi en goed onderhouden dorp met goede voorzieningen heeft een prijskaartje. Wij vinden dat als inwoners meer moeten betalen, de gemeente ook moet kunnen aantonen het belastinggeld goed besteed wordt en dat er ook fors bezuinigd kan worden en de schuldenlast daalt. Met de begroting 2018 hadden wij daar al vertrouwen in, nu blijkt de provincie ook en dan gaan we aan de slag!"


 Kansen gebruiken

Een belangrijke oorzaak van de financiële problemen was dat Voorschoten een gebrek had aan een helder inzicht in de meerjarige financiën, duidelijke maatregelen uitbleven en gevraagde bezuinigingen niet werden gerealiseerd, naast investeringen om zaken te vervangen waar niet voor gespaard was, waaronder nieuwbouw van basisscholen en riolering in de Vlietwijk. Fractievoorzitter van den Dool: ”We kunnen lang blijven treuren dat we minder middelen hebben, maar wij kiezen ervoor om zaken slim te combineren. Het Cultureel Centrum is te oud en geld om te vervangen hebben we niet. Maar onze nieuwe basisscholen staan ’s avonds leeg! Die ruimtes kunnen ook gebruikt worden voor verenigingen om te repeteren en uitvoeringen te geven, en dat is slechts een voorbeeld van wat mogelijk is. We moeten in Voorschoten echt leren dat we met minder middelen toch meer samen kunnen bereiken”. 

Andere zaken zoals de subsidie voor het zwembad bijvoorbeeld worden pas over twee jaar stopgezet. Dat biedt ons als inwoners en gemeente veel tijd om te bedenken hoe we op een andere manier het zwembad kunnen voortzetten, goedkoper, slimmer en commerciëler. De VVD initieerde een taskforce om dit in samenspraak te regelen, daar gaan we in 2018 meer van horen. We vinden tevens steeds beter een passend antwoord op een individuele hulpvraag zodat we exact de juiste oplossing kunnen bieden. We zorgen dat er een strakke en efficiënte planning komt voor het nodige onderhoud en vervangingen van infrastructuur.

Kortom, we gaan met deze ervaring rijker aan de slag en krijgen weer grip op ons geld en dorp, want alleen in deze situatie kunnen wij weg van het toezicht eigen en ongedwongen keuzes maken.