VVD: Nu doorpakken met Lammenschansplein

 

Het verkeersinfarct rondom het Lammenschansplein is veel forensen en ondernemers terecht al jaren een doorn in het oog. De vele en langdurige verkeersopstoppingen zorgen voor een slechte bereikbaarheid van de A4, de N11 en Voorschoten. De Voorschotense VVD-fractie heeft hier al vaak aandacht voor gevraagd. Bart Lavrijsen: “Nu er een start is gemaakt met de aanleg van de Rijnlandroute, is het tijd om door te pakken. De boortunnel en de aansluiting van de Rijnlandroute op de A4 hangen samen met de aanpak van het Lammenschansplein. Nu is het moment om de volgende stap te zetten en maatregelen te nemen die sneller de verkeerssituatie verbeteren.” Daarnaast maakt de VVD zich zorgen om de verkeersoverlast die het bouwverkeer van de Rijnlandroute kan veroorzaken. “We moeten voorkomen dat de verkeersoverlast verder verergerd door de werkzaamheden aan de Rijnlandroute.” De VVD-fractie hoopt dat het onderwerp nog in 2017 op de Leidse agenda komt, zodat er binnen afzienbare tijd een start gemaakt kan worden met het verbeteren van de verkeerssituatie. Wij vinden dan ook en dringen aan op een actieve participatie van Voorschoten in dit traject samen met Leiden en de Provincie over de planning en de informatievoorziening. Prioriteer de aanpak van het Lammenschansplein op start in 2018 en geef naar inwoners en ondernemers duidelijkheid over die planning en aanpak zodat eenieder daar niet alleen rekening mee kan houden maar ook kan meedenken de overlast mogelijk te beperken. Hierover heeft de VVD vragen gesteld aan het college.