Verbeter snel de fietsenstalling op station Voorschoten

 In mei heeft het college in de gecombineerde commissievergadering toegezegd om met ProRail in gesprek te gaan om tot een oplossing te komen. De VVD heeft deze week schriftelijke vragen gesteld over de voortgang van dit proces.


VVD-commissielid Bart Lavrijsen: “Het is nu echt tijd dat er een einde komt aan de puinhoop op station Voorschoten. Door het gebrek aan stallingscapaciteit staan nu veel fietsen buiten de stalling, veel fietsen zijn aan trapleuningen en hekken vastgeketend. Hierdoor ontstaan onveilige situaties. Daarnaast vinden wij een goed bereikbaar Voorschoten heel belangrijk. Daarom moet er bij het station voldoende gelegenheid zijn om fietsen te stallen, zodat mensen worden gestimuleerd om gebruik te maken van het openbaar vervoer.” De VVD roept de betrokken partijen met klem op om op korte termijn te starten met het verbeteren van de fietsenstalling zodat de huidige chaos snel tot het verleden behoort.