Snel maatregelen voor betere veiligheid en communicatie rondom werkzaamheden

Auto's die te hard rijden om verloren tijd in te halen of eenrichtingsverkeer negeren om omleidingen te omzeilen. Hoe lang gaat dat nog goed? De VVD maakt zich zorgen. Bewoners uit Boschgeest, Bloemenwijk, Nassauwijk, Vlietwijk en het Centrum ondervinden dagelijks de negatieve gevolgen van sluipverkeer en zich asociaal gedragende bestuurders. Iedereen ziet dagelijks de gevolgen: bijna-aanrijdingen komen overal frequent voor. Doorn in het oog zijn ook de grote tractoren die overal veel te hard doorheen denderen. Gemeenteraadslid Peter van der Haven: ”Gelukkig reageert de politie adequaat. Bij alle meldingen nemen zij contact op met de beller om de situatie te bespreken. En de politie handhaaft regelmatig op de belangrijkste locaties. Maar de politie kan niet overal tegelijk en de hele dag aanwezig zijn. De gemeente is primair verantwoordelijk om te voorkomen dat onveilige situaties ontstaan. Helaas gaat daar veel mis. De gemeente is onvoldoende op de hoogte van de werkzaamheden en geeft geen terugkoppeling wat er met de melding is gebeurd. En buiten wordt naar aanleiding van klachten vrijwel niets aangepast.”   Toch roept de VVD op om meldingen te blijven doen. Meldingen bij de politie over gevaarlijke situaties kunnen inwoners doen via 0900-8844 en bij de gemeente via 14071. De VVD heeft vragen gesteld over deze gang van zaken. De VVD roept het college op om snel maatregelen te nemen om de verkeersveiligheid en de communicatie naar inwoners te verbeteren.