Meer samenwerking

De VVD wil dat Voorschoten meer gaat samenwerken in de Leidse regio. Voorschoten ligt fysiek gewoon in de Leidse regio. Samen met Oegstgeest, Leiden, Leiderdorp en Zoeterwoude krijgen we de komende jaren nog veel meer nieuwe inwoners, bedrijven en verkeer te verwerken. Samen met hen moeten we daarom werken aan meer woningen, meer ruimte voor bedrijven en betere bereikbaarheid.

Alleen kunnen we dat niet oplossen. Voorschoten werkt met teveel gemeenten samen om bepaalde zaken te organiseren. Dat kost veel geld en energie en gaat ten koste van onze bestuurskracht. Daarom wil de VVD dat we al onze regionale taken in één verband organiseren: de Leidse regio. Door alle taken in één samenwerking te organiseren, winnen we bestuurskracht en sparen we geld. Als we dat goed organiseren, kunnen we mogelijk zelfstandig blijven. Daarom wil de VVD dat Voorschoten, bij voorkeur samen met Wassenaar, voor alle regionale taken aansluiting zoekt bij de Leidse regio.