Financiën op orde

De afgelopen jaren heeft Voorschoten veel geld geïnvesteerd in het opknappen van verwaarloosde plekken in ons dorp en de vervanging van zaken waar heel lang veel te weinig voor gespaard was. De begroting van Voorschoten is nu op orde en we hebben geleerd van gemaakte fouten. Voor het groot onderhoud van onze openbare ruimte zijn nu beheerplannen met een financiële onderbouwing gemaakt. Voor grote vervangingen, zoals de riolering, moeten we realistische reserves aanleggen. En we moeten niet meer geld uitgeven dan dat er binnenkomt.