Inwoners meer en beter betrekken bij besluitvorming

Het vertrouwen van Voorschoten in het gemeentebestuur heeft het afgelopen jaar een deuk opgelopen. Dat vertrouwen moeten we herstellen, en daar moeten we allemaal hard aan werken. Het college van burgemeester en wethouders moet beter en open communiceren hoe de gemeente ervoor staat en onze inwoners moeten meer betrokken worden bij belangrijke besluiten.