Dienstverlening gemeente moet beter

De dienstverlening van de gemeente moet nog beter. Als u belt, moet er worden opgenomen. Als u een vraag stelt, moet u antwoord krijgen. Regels moeten begrijpelijk zijn en formulieren moeten veel eenvoudiger worden. Mensen die niet goed met de computer overweg kunnen, moeten altijd met hun vragen terecht kunnen op het gemeentehuis. De VVD wil dat ambtenaren en inwoners samen gaan werken om de dienstverlening van de gemeente te verbeteren.