Ruimte voor ondernemerschap

De VVD wil dat de gemeente en onze ondernemers beter samenwerken om de belangen van onze lokale economie te behartigen. Bedrijven zorgen voor werkgelegenheid, versterken het vestigingsklimaat voor nieuwe bedrijven en zorgen voor een divers aanbod aan winkels en horeca. De gemeente moet meer ruimte bieden voor bedrijvigheid in de wijk en samen met ondernemers werken aan minder regels en betere dienstverlening.