Meer woningen voor ouderen en starters

De woningmarkt in Voorschoten zit op slot. Voor starters hebben wij geen betaalbare woningen. En voor ouderen hebben we te weinig aangepaste ouderenwoningen. Daar wil de VVD iets aan doen. Wij willen samen met projectontwikkelaars meer ouderenwoningen bouwen rondom het centrum, dichtbij belangrijke voorzieningen. En wij willen meer betaalbare woningen voor starters. Zo krijgen we meer doorstroming op de woningmarkt en zorgen we dat er woonruimte is voor alle generaties.