Veilig in Voorschoten

Voorschoten is een veilig dorp en dat moet zo blijven. Helaas vinden in Voorschoten veel kleine overtredingen plaats en worden regels slecht gehandhaafd door onvoldoende menskracht. Daarom wil de VVD betere inzet van opsporingsambtenaren en een extra wijkagent. De VVD wil toezicht bij onze treinstations, zodat we een einde kunnen maken aan fietsdiefstallen.