Nanning Mol

De keuze voor de VVD is mij, als zoon van ouders met een eigen bedrijf, met de paplepel ingegoten. Ik heb altijd gekozen voor een actieve invulling van mijn lidmaatschap.

Sinds 11 mei 2017 ben ik wethouder in Voorschoten. Voor ik wethouder werd was ik fractievoorzitter van de VVD in de gemeenteraad en werkte ik als Hoofd Verenigingszaken en Internationale Zaken bij de VVD. Van 2009 tot 2013 was ik Strategisch Bestuursadviseur van de Unie van Waterschappen.

Daarvoor heb ik van 2005 tot 2009 gewerkt voor de VVD-fractie in de Tweede Kamer, als medewerker van TweedeKamerlid Charlie Aptroot en later als medewerker van de voorzitter van de Tweede Kamerfractie, Mark Rutte.

Ik heb Bestuurskunde en Overheidsmanagement gestudeerd, eerst aan de Thorbecke Academie in Leeuwardenen later aan de Universiteit Leiden.

Samen met mijn partner Erwin en onze kippetjes woon ik in Voorschoten. Ik hou van het groen, de ruimte en vooral de gezelligheid. Voorschoten heeft alles te bieden op een kleine schaal. Mijn favoriete plek is de Voorstraat tijdens Koningsdag of de Paardenmarkt. Dan bruist ons dorp!

Ik wil dat Voorschoten een dorp blijft waar mensen graag wonen omdat het een gezellig dorp is. Een dorp met een gezonde middenstand om te winkelen en een rijk verenigingsleven vol vrijwilligers. Een dorp met goede scholen voor onze kinderen en goede voorzieningen voor ouderen en mensen die een beetje hulp nodig hebben om mee te blijven doen in onze samenleving. Om deze ambitie te kunnen realiseren, moeten wij doorgaan met afslanken en opschalen van onze taken. Ik vind dat we altijd kritisch moeten nadenken over wat we in ons dorp willen bereiken en hoe we dat organiseren. De gemeente is een middel om doelen te bereiken en geen doel op zich.Om belangrijke voorzieningen ook voor de toekomst veilig te stellen wil ik meer samen werken met andere gemeenten, zoals Wassenaar en Leiden.