Katrien van Meenen

In 2010 ben ik met mijn gezin in Voorschoten komen wonen. In eerste instantie kozen we voor het huis en de praktische ligging. De afgelopen jaren heeft Voorschoten ons hart gestolen. Ik vind het een verademing dat mensen elkaar groeten en samen het dorp leefbaarder willen maken. Daar doe ik graag aan mee. We staan voor lastige keuzes over de zeggenschap over ons dorp. Ik heb mij kandidaat gesteld voor de gemeenteraad omdat ik mijn expertise graag inzet om tot de voor Voorschoten en de Voorschotenaren beste oplossing te komen.

In 1988 ben ik voor een rechtenstudie vanuit Rotterdam naar Leiden verhuisd. Na afronding van die studie heb ik bij verschillende bedrijven in het BioScience park in Leiden gewerkt. Na een kort uitstapje naar de automatisering heb ik ruim 13 jaar bij Janssen Biologics gewerkt. Hier heb ik brede ervaring opgedaan in de kwaliteitszorg, engineering en facilitair management.

In mijn huidige functie van directeur bedrijfsvoering bij de Stichting Locus zet ik me actief in om publieke uitvoering en landelijke bedrijven met elkaar in verbinding te brengen om arbeidsplaatsen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te creëren.

Mijn interesse in maatschappelijk vraagstukken heb ik de afgelopen jaren op verschillende manieren ingevuld. Naast werk en gezin ben ik begonnen als lid van de medezeggenschapsraad op de basisschool van mijn kinderen. Daarna als voorzitter van de OR en pensioenbestuurder bij Janssen Biologics. Vervolgens ben ik penningmeester bij Humanitas Rijnland geweest. Op dit moment ben ik voorzitter van de raad van toezicht van de Stichting Peuterspeelzalen Leiden en omstreken. Deze rollen hebben me geleerd dat ik goed ben in het structureren van de werkzaamheden en in het creëren van een sfeer waarin iedereen een bijdrage kan leveren.

Voor mij is het van belang dat iedereen zoveel mogelijk over zijn eigen lot kan beschikken. Vrijheid in verantwoordelijkheid betekent voor mij dat eenieder zo min mogelijk wordt betutteld en zelf kan bepalen wat hij of zij wil/moet doen. Daar hoort wel bij dat je je ook verantwoordelijk moet voelen voor jezelf en je omgeving. 


Portefeuille: Burger en Bestuur

E-mail: KvanMeenen@voorschoten.nl